Benedikt XVI: Židé za Ježíšovu smrt vinu nenesou

Vatikán - Papež Benedikt XVI. ve své nové knize Ježíš Nazaretský II. zprošťuje židovský národ viny za smrt Ježíše. Opačný výklad dříve sloužil jako ospravedlnění k pronásledování Židů. Kniha, která vychází dnes, má významně pomoci v boji proti současnému antisemitismu. Papež prostřednictvím biblických a teologických analýz vysvětluje, proč bible neuvádí žádný důvod, na jehož základě by měl být židovský národ jako celek za Ježíšovu smrt odpovědný. Kniha dnes vychází v nákladu 1,2 milionu výtisků v sedmi jazycích - německy, italsky, anglicky, španělsky, francouzsky, portugalsky a polsky. Stejně jako první díl by měla vyjít i v češtině.

Židovští odborníci považují argumenty papeže pocházejícího z Německa, které mělo svůj podíl odpovědnosti za pronásledování Židů, za velmi významnou pomoc v boji proti současnému antisemitismu. Vatikán vydal dokument k této otázce už na svém druhém koncilu v roce 1965 pod názvem Nostra Aetate. Uvádělo se v něm, že Židům nemůže být přisuzována vina za Kristovu smrt ani v tehdejší době, ani dnes. Benedikt dospívá ke stejnému závěru, dokazuje jej na základě evangelia a neponechává sebemenší pochybnost o tom, že tomu sám hluboce věří. Podle Benedikta XVI. to bylo židovské vedení, kdo nesl odpovědnost, nikoliv všichni Židé.

Výraz Židé, který používá evangelista Jan, rozhodně neznamená lid Izraele jako takový, nýbrž má přesný a ohraničený význam: jde o „aristokracii chrámu“, tedy židovské duchovní hodnostáře, uvádí Benedikt XVI.

Video Rozhovor s Leo Pavlátem
video

Rozhovor s Leo Pavlátem

Rozhovor s Leo Pavlátem

S6 10.3.

Telefonát Vědunky Lunardi

Papežovy závěry ocenil v rozhovoru pro ČT i ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. „Jakékoliv prohlášení, které směřuje proti předsudkům, je v pořádku. (…) Věřím, že tento vzkaz, a hlavně dovnitř církve, bude mít odezvu a zcela jistě může vztahy pouze zlepšit,“ prohlásil Pavlát.

Mým přáním je představit Ježíšovu postavu a jeho poselství, nalézt skutečného Ježíše, říká papež v úvodu ke knize

Kniha je druhým dílem Benediktovy publikace z roku 2007 Ježíš Nazaretský, v níž přinesl osobní rozjímání nad ranými léty Kristova života a učení. Druhý díl se týká závěrečné části Kristova života, jeho smrti a zmrtvýchvstání. Benedikt XVI. zdůrazňuje, že Ježíšova smrt nevolá po pomstě a potrestání, ale přináší usmíření a spásu: nebyla prolita proti někomu, ale pro mnohé, pro všechny, píše papež.

Papež také odmítá myšlenku o Ježíši revolucionáři a zdůrazňuje, že revoluce provázená násilím nikdy nesmí být vedena božím jménem.

Benedikt XVI.
Benedikt XVI.
Více fotek
  • Benedikt XVI. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2117/211609.jpg
  • Ježíš Nazaretský od Benedikta XVI. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2384/238375.jpg