Třesoucí se, nikoliv modrá planeta

Sydney - Mezinárodní vědecký tým v Austrálii poprvé poukázal na vliv klimatických změn na tektonický pohyb. Doposud se hovořilo pouze o tom, že pohyb zemských desek ovlivňuje klima, podle studie platí i opak. Ze studie nicméně nevyplývá, že globální oteplování povede k častějším silným zemětřesením, jako nedávno v Japonsku, neboť tento vývoj se vztahuje na miliony let.

Výzkum, který se zabýval vývojem za posledních deset milionů let, mohl pomoci zlepšit porozumění silným zemětřesením. Tým vědců, zahrnující kromě Australanů také německé a francouzské odborníky, ve středu uvedl, že podle výsledků bádání zesílení monzunů v Indii zrychlilo posun indické desky za zkoumané období o 20 procent. Podle vedoucího týmu Giampiera Iaffaldana vědci delší dobu vědí, že tektonický pohyb ovlivňuje klima a v důsledku toho vznikají nové hory nebo příkopy v oceánu. Současná studie poprvé ukazuje, že platí i opak.

Giampiero Iaffaldano, jeden z autorů studie:

„Zvětšování a zmenšování moří nebo vznik vysokých hor v Andách či Tibetu představují geologické procesy, které ovlivňují klima. V naší studii poprvé ukazujeme, že vývoj klimatu může naopak ovlivnit pohyb tektonických desek.“

Iaffaldano spolupracoval s Laurentem Hussonem z univerzity geologických věd v Rennes a s Hansem-Peterem Bungem z Mnichovské univerzity Ludvíka Maxmiliána. Výsledky jejich zkoumání publikoval nedávno časopis Earth and Planetary Science Letters. Tým by se nyní chtěl pokusit prozkoumat, jestli klima ovlivnilo pohyb tektonických desek i v jiných regionech než v Indii. Například je možné, že mělo vliv na vývoj jihoamerických And nebo severoamerických Skalistých hor.

Zemětřesení v Japonsku
Zemětřesení v Japonsku