Papež podpořil lidi ze zemí trpících válkami a bídou

Vatikán – Papež Benedikt XVI. dnes ve velikonočním požehnání Městu a světu (Urbi et Orbi) vyzdvihl důležitost Ježíšovy oběti a vyjádřil solidaritu obyvatelům zemí sužovaných bídou, hladem, válečnými konflikty a násilím. Vyzval k ukončení konfliktů v Libyi a dalších severoafrických státech zmítaných nepokoji, prosil o solidaritu s uprchlíky i všemi trpícími národy. Na Svatopetrském náměstí v Římě se shromáždily tisíce věřících z celého světa. Dnešní Boží hod velikonoční je v křesťanském kalendáři svátkem Zmrtvýchvstání Páně, kdy se na základě biblického svědectví připomíná vzkříšení ukřižovaného Krista.

Přednesl pozdravy i v češtině a slovenštině

Na závěr přednesl z balkonu svatopetrské baziliky pozdravy v desítkách jazyků, včetně češtiny a slovenštiny. „Ať v současném konfliktu v Libyi diplomacie a dialog nahradí zbraně a nechť se těmi, kdo trpí v důsledku tohoto konfliktu, dostane přístupu k humanitární pomoci,“ řekl papež. Vyjádřil naději, že v Libyi budou zbraně nahrazeny diplomacií a dialogem, bude umožněn přístup humanitární pomoci lidem trpícím v důsledku toho střetu. V zemích severní Afriky a Blízkého východu musejí zejména mladí lidé usilovat o nastolení obecného dobra, aby byla přemožena chudoba a zavládla úcta k lidské osobě. Pobřeží slonoviny potřebuje naléhavě cestu ke smíření a odpuštění, Japonsko útěchu a naději pro obyvatele postižené dramatickými následky zemětřesení.

Video Požehnání papeže Benedikta XVI.
video

Požehnání papeže Benedikta XVI.

Velikonoční poselství je každoročně pro papeže příležitostí vyjádřit znepokojení nad konflikty a popřát mír celému světu. Loni bylo jeho vystoupení ostře sledováno kvůli skandálům kolem sexuálních deliktů duchovních, které otřásaly katolickou církví v několika zemích včetně Benediktova rodného Německa. Nejvyšší představitel katolické církve se ale k této otázce nevyjádřil.

Hod boží velikonoční je hlavním svátkem církevního roku. Papež v sobotu večer sloužil velikonoční vigilie v bazilice svatého Petra, ve svém kázání se věnoval tématu božského stvoření. V modlitbě zdůraznil, že lidstvo není nahodilým produktem vývoje.

Papež Benedikt XVI.
Papež Benedikt XVI.