G8 žádá odchod Kaddáfího

Deauville – Lídři skupiny G8 se dnes na summitu ve francouzském Deauville shodli na tom, že je nutné, aby libyjský vůdce Muammar Kaddáfí odešel. Skupina G8 také věnuje 20 miliard dolarů na podporu demokratizace v arabských zemích. Pomoc má jít hlavně do Egypta a Tuniska. O pomoci arabským zemím se dnes bude jednat i v Polsku, kde se scházejí prezidenti zemí střední a východní Evropy.

Kaddáfí ztratil veškerou legitimitu a musí se vzdát moci, shodli se lídři G8. Podle Paříže to ale neznamená, že by musel odejít ze země. USA a Francie zdůraznily, že jsou odhodlány prosadit změnu režimu v Libyi.

Rusko na summitu souhlasilo s tím, že bude prostředníkem při jednáních o příměří mezi Tripolisem a libyjskou opozicí, jak žádala skupina G8.

Video Telefonát Miroslava Karase
video

Telefonát Miroslava Karase

Telefonát Miroslava Karase

Zprávy 12:00 - 27. 5. 2011

Telefonát Jana Šmída

Telefonát Barbory Šámalové

Na summitu ve Francii se lídři také dohodli, že podpoří demokratizaci v arabských zemích. Na pomoc opozičním táborům chtějí věnovat až 20 miliard dolarů.

Rezoluce skupiny G8:

„Probíhající změny na Blízkém východě a v severní Africe jsou historické a mohou otevřít dveře takovým přeměnám, jaké se udály ve střední a východní Evropě po pádu Berlínské zdi.“

Kritika zazněla v závěrečné deklaraci také na adresu Sýrie a Jemenu, kde autoritativní režimy tvrdě potlačují protesty opozice. Návrh deklarace vyjadřuje „zvyšující se obavy“ z násilného vývoje v Jemenu a vyzývá k demisi prezidenta Alího Abdalláha Sáliha.

Obama se přesouvá do Polska

O možnostech pomoci arabským zemím, kde nyní opozice bojuje proti mocenským režimům, jednají dnes ve Varšavě i prezidenti zemí ze střední a východní Evropy, večer se k nim přidá i americký prezident Barack Obama.

Prezidenti se budou zamýšlet nad tím, jak středoevropské a východoevropské země díky svým zkušenostem s přechodem k demokratickým režimům mohou pomoci jiným zemím v jižním i východním sousedství Evropské unie. Hostitel schůzky polský prezident Bronislaw Komorowski řekl: „Asi každá z našich zemí prošla nelehkou cestou od totality k demokracii, naše část Evropy byla v mimořádné míře svědkem válek, diktatur a jiných forem omezení lidské svobody. Nikdo rozumný nebude odporovat, že šlo o změny k lepšímu, že díky nim lidé v našem regionu žijí v podmínkách svobody a rostoucího blahobytu.“

Na schůzku do Varšavy přijeli prezidenti Česka, Slovenska, Německa, pobaltských a některých balkánských zemí. Na večeři s prezidenty přijde i šéf Bílého domu Barack Obama, který do Polska přiletí ze summitu G8 ve Francii.

Výběr bodů Prohlášení o arabském jaru, na němž se shodly země G8:

- Historické změny, ke kterým dochází na Blízkém východě a v severní Africe, mohou otevřít dveře podobné transformaci, jaká nastala ve střední a východní Evropě po pádu Berlínské zdi. Touha lidí po svobodě, lidských právech, demokracii, pracovních příležitostech a důstojnosti vedla k tomu, že převzali kontrolu nad vlastním osudem v rostoucím počtu zemí v regionu.

- My, členové skupiny G8, silně podporujeme požadavky arabského jara i ty, které má íránský lid. Slyšíme hlas občanů, podporujeme jejich odhodlání dosáhnout rovnosti a stojíme při jejich legitimních požadavcích na demokratické, otevřené společnosti a všeobecnou ekonomickou modernizaci. Zejména oceňujeme roli, kterou v těchto transformačních hnutích hrají mladí lidé a ženy.

- V přítomnosti premiérů Egypta a Tuniska, tedy dvou zemí, kde má hnutí svůj počátek, a generálního tajemníka Ligy arabských států jsme dnes zahájili „Deauvillské partnerství“ založené na našich společných cílech. Jsme připraveni otevřít toto dlouhodobé Partnerství všem zemím v regionu, které se transformují na svobodné, demokratické a tolerantní společnosti. Partnerství zdůrazňuje sdílené hodnoty, jimiž jsou svoboda a demokracie, a je založeno na respektu k suverenitě jednotlivých států.

- Toto Partnerství je založené na dvou pilířích: na politickém procesu na podporu demokratického přechodu a reforem vládnutí - zvláště boje proti korupci a posílení institucí nutných k zajištění transparentnosti a odpovědné vlády - a na ekonomickém rámci pro udržitelný a všeobecný růst. Partnerské země získají podporu pro hospodářské a sociální reformy, které podniknou v zájmu vytvoření pracovních míst a zajištění právního státu.

- Vyzýváme také příslušné mezinárodní finanční instituce a orgány OSN, soukromý sektor a občanskou společnost, aby s námi na této iniciativě spolupracovaly.

- „Deauvillské partnerství“ rozvine ekonomický program, který umožní reformu vlád, tak aby odpovídaly požadavkům občanů na silný, všeobecný růst, a který dopomůže k svobodnému a demokratickému výsledku nyní probíhajících politických procesů. Bude přizpůsoben, aby podpořil cíle každé země, a bude v souladu s jejich pokrokem v těchto oblastech:
1. Zlepšení vládnutí, transparentnosti, zodpovědnosti a občanské účasti na ekonomickém životě;
2. Zvýšení sociálního a ekonomického začlenění rozšířením možností pro všechny a zlepšením efektivity podpory pro potřebné;
3. Modernizace jejich ekonomik, podpora soukromého sektoru, zejména středních a malých firem, aby se napomohlo vzniku pracovních míst, a rozvoj lidského kapitálu a dovedností;
4. Podpora regionální a globální integrace, která přinese výhody globalizace.

- Vyzýváme k rozšíření mandátu Evropské banky pro obnovu a rozvoj, aby mohla podporovat transformaci v těch zemích regionu, které se rozhodnou jít cestou parlamentní demokracie, pluralismu a tržní ekonomiky.