Cenu prince Asturského dostali hrdinové z Fukušimy

Oviedo (Španělsko) – Prestižní španělskou Cenu prince Asturského dnes dostali „hrdinové z Fukušimy“ pracující na odstraňování následků jaderné havárie v japonské elektrárně po březnovém zemětřesení a tsunami. Porota pracovníky ocenila v kategorii „svornost a porozumění mezi národy“. „Zabránili tomu, aby lidská tragédie a katastrofa životního prostředí nabyly ještě větších rozměrů,“ zdůvodnila své rozhodnutí porota.

Nadace udělující ocenění prohlásila, že záchranáři riskovali vlastní životy, aby zachránili životy druhých, když usilovali o to, aby se radiace dál nešířila. Konkrétně porota vyzdvihla tři skupiny oceněných pracovníků. Jde o vlastní zaměstnance společnosti TEPCO, která elektrárnu Fukušima Daiči provozuje, a dále o hasiče, kteří se podíleli na ochlazování reaktorů, a o příslušníky armády, kteří měli na starosti evakuaci a kontrolovali elektrárnu z vrtulníků, s jejichž pomocí také ochlazovali vodou reaktory.

Ceny prince Asturského jsou jakousi španělskou obdobou Nobelových cen. Každoročně se udělují v osmi kategoriích a s každou se pojí finanční odměna ve výši 50 000 eur (přes 1,2 milionu korun).


„Chování těchto lidí rovněž zosobňuje nejhlouběji zakořeněné hodnoty japonské společnosti, jako jsou smysl pro povinnost, obětování sebe a rodiny v zájmu společného blaha, důstojnost při nepřízni osudu, pokora, velkorysost a odvaha,“ uvádí se v prohlášení nadace.