Ortel Rady bezpečnosti k Palestině 11. listopadu?

New York - Rada bezpečnosti OSN se k palestinské žádosti o plné členství v OSN vyjádří zřejmě 11. listopadu. Na toto datum je naplánována závěrečná schůzka velvyslanců členských států rady a o palestinské žádosti by se mohlo hlasovat. USA už předem oznámily, že v případě potřeby budou palestinskou žádost vetovat.

Palestinci o plné členství v OSN - a tedy o faktické uznání své státnosti - požádali 23. září. Generálnímu tajemníkovi OSN žádost předal palestinský prezident Mahmúd Abbás krátce před svým projevem na zasedání Valného shromáždění OSN. Žádost začali 7. října posuzovat experti 15 členských zemí RB OSN, kteří by měli radě doporučit další postup. V orgánu expertů neplatí právo veta a rozhodnutí, zda podpořit palestinské členství, či nikoli, vzejde z většinového hlasování.

Při hlasování v Radě bezpečnosti je pro přijetí palestinské žádosti zapotřebí hlasů devíti z 15 členů rady, přičemž ji nesmí vetovat žádný z pěti států s právem veta.

Abbás předává žádost o členství Palestiny v OSN
Zdroj: ČTK/AP
Autor: Seth Wenig

Informační schůzka expertů se konala v úterý. Byla dohodnuta další schůzka na úrovni velvyslanců na 3. listopadu; konečná formální schůzka pak na 11. listopadu. „Datem ukončení rozhodovacího procesu v Radě bezpečnosti bude pravděpodobně 11. listopad, ať tak, či onak,“ řekl po úterním setkání jeden z velvyslanců v radě. „Budou-li Palestinci chtít hlasování, bude se hlasovat.“

USA a Izrael se rezolutně stavějí proti jednostrannému kroku palestinského vedení a prosazují vyhlášení státu Palestina cestou mírových jednání mezi Izraelem a Palestinci, vedoucích k mírové dohodě. USA předem pohrozily, že budou v Radě bezpečnosti vetovat jakoukoli žádost o uznání Palestiny jako nezávislého státu. Američané se ovšem intenzivně snaží zabránit Palestincům v získání nezbytné podpory devíti z 15 členů RB, aby nemuseli znovu použít svého práva veta ve prospěch Izraele. Palestinci ovšem podle pozorovatelů budou zřejmě i navzdory ohlášenému americkému vetu hlasování v RB požadovat, aby demonstrovali většinovou podporu své žádosti.