V Británii objeven Viking pohřbený v lodi

Londýn - Na hlavním ostrově Velké Británie byl objeven první plně dochovaný hrob vikinského bojovníka uloženého v pohřební lodi. Nalezené předměty naznačují, že zde byl pochován vysoce postavený válečník. Výrazem „plně dochovaný“ mají experti na mysli nález, který zahrnuje lidské ostatky a předměty pohřbené spolu se zemřelým, a současně důkazy o použití lodi k uložení mrtvého.

V případě pohřbu v pravděpodobně více než 1000 let staré skotské lokalitě Ardnamurchan o existenci lodi svědčí na 200 nýtů, které se z plavidla dochovaly.

V pět metrů dlouhém hrobě měl Viking u sebe sekeru, meč se zdobeným jílcem, kopí, štít, z něhož se dochovala jeho kovová část, a bronzovou kruhovou sponu. Našel se také nůž, zřejmě špička bronzového rohu, brousek norského původu, další kruhová spona z Irska a vikinská keramika. Řada kovových artefaktů ještě na identifikaci čeká.

Náčrt nálezu pohřbeného Vikinga
Náčrt nálezu pohřbeného Vikinga

„Vzhledem k objeveným předmětům a jejich kvalitě se jedná o jeden z nejvýznamnějších severských hrobů, které kdy byly v Británii odkryty,“ prohlásila vedoucí výzkumu, archeoložka Hannah Cobbová, která na vykopávkách v Ardnamurchanu pracuje již šest let. Podle specialistky na vikinské období Colleen Bateyové pochází loď patrně z desátého století.

Za první vikinský nájezd vůbec se považuje přepadení anglického kláštera Lindisfarne v roce 793. Již koncem 9. století Vikingové začali přecházet od počátečního pouhého drancování přístavů ke kolonizování dobývané anglické půdy. Poslední významnou invazi podnikli na anglické území v roce 1066, krátce před nástupem normanského Viléma Dobyvatele.

Při staroseverském pohřebním obřadu byl mrtvý pochován v lodi se svým vlastnictvím určeným pro posmrtnou cestu. V Británii byly doposud v tak dobrém stavu odhaleny hroby bojovníků uložených v pohřebních lodích jen na souostroví Orkneje.