Nastal vrchol poutě do Mekky - muslimové kamenují satana

Mekka - V Saudské Arábii vrcholí hadždž – každoroční pouť muslimů do Mekky. Do svatého místa islámu dorazily odhadem téměř tři miliony věřících. Muslimští poutníci v údolí Míná nedaleko posvátného města Mekka v Saúdské Arábii zahájili rituální kamenování satana. Ode dneška následuje závěrečný třídenní svátek obětování íd al-adhá. Mnoho muslimů se letos do Mekky vydalo pomodlit se za úspěch arabského jara.

Obcházením svatyně Káby v Mekce hadždž začíná. Proudy poutníků se pak přesouvají na pahorek Arafát, kde se až do západu slunce ve stoje modlí. Všichni jsou v bílém – barvě, která znamená čistotu a rovnost před bohem. „Prosíme tu Alláha o slitování. Přišli jsme sem z různých zemí. Různé národy a různí lidé jsou tady v jednotě,“ řekl poutník z Turecka. Symbolickým kamenováním satana pak pouť končí.

Právě rituál kamenování bývá nejnebezpečnější částí celé hadždže. V uplynulých letech při něm docházelo k tlačenicím, v nichž umíralo množství lidí. Saúdskoarabské úřady proto zřídily kolem stél jakýsi několikastupňový ochoz, po němž může přejít během hodiny až 300 tisíc lidí. Každý poutník také obětuje zvíře, většinou jde o skopové. Maso obětovaných zvířat bude zmrazeno a posláno potřebným muslimům v celém světě. 

Poutníci se modlí za úspěch arabského jara

Letošní rok je ale přeci jen v něčem jiný – hadždž provází bouřlivé téma arabského jara. Poutníci debatují o revolucích a modlí se za konec despotických vládců. „Někteří mladí říkají, že nesloží zbraně, dokud arabské jaro neuspěje ve všech arabských zemích. Je proto možné, že Libyjci se zapojí do protestů v Sýrii nebo Jemenu,“ prohlásil poutník z Libye.

„Bože, prosíme tě o bezpečí a ochranu tuniského lidu, o ochranu Egypťanů, Syřanů, Jemenců a Libyjců.“


To se ale Saudské Arábii nezamlouvá a poutníky proto požádala, aby politiku nechali před branami do Mekky. Konzervativní monarchie se všemožně snaží podobným protestům vyhnout. Když v březnu demonstrace propukly v sousedním Bahrajnu, Rijád tam poslal svou armádu. 

Politice je ovšem těžké se vyhnout. Hadždž pravidelně provázejí protesty Íránu, který si stěžuje na diskriminaci šíitů během rituálů. K letošnímu napětí přispělo kromě zásahu proti šíitům v Bahrajnu taky nedávné odhalení pokusu dvou Íránců zabít saudského velvyslance ve Washingtonu.  

Pouť tento rok neprovázejí větší incidenty

Letošní pouti se účastní 2,9 milionu muslimů z celého světa. Podle místních úřadů, které kvůli dohledu na jejich bezpečnost povolaly na 100 tisíc policistů a 20 tisíc zdravotníků, se zatím neodehrály žádné větší incidenty.