Za sterilizaci Romky zaplatí Bratislava tři čtvrtě milionu

Štrasburk – Odškodné ve výši 31 000 eur (asi 780 000 korun) musí Slovensko zaplatit Romce sterilizované před 11 lety. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku dospěl k závěru, že si žena nebyla schopna uvědomit důsledky zákroku, byť s ním souhlasila. Verdikt ještě není pravomocný. Obvinění z diskriminace ale soud zamítl. K tomu, aby mohl prokázat, zda lékaři jednali „výlučně z rasových pohnutek“, neměl dostatek informací.

Žena byla sterilizována 23. srpna 2000 v nemocnici ve východoslovenském Prešově poté, co císařským řezem porodila druhé dítě. Aby ji ošetřující personál k zákroku přesvědčil, tvrdil jí prý, že případné další těhotenství bude pro ni i pro budoucí dítě představovat ohrožení na životě. Žalující žena uvedla, že podepsala formulář se souhlasem k operaci, aniž rozuměla „významu sterilizace, podstatě a důsledkům zákroku a především jeho nezvratnému charakteru“. Tvrdila také, že její romský původ, který byl výslovně uveden v lékařské zprávě, hrál v případu rozhodující roli.

Soud poznamenal, že žena souhlas podepsala v době, kdy probíhal porod a ona strávila několik hodin na lůžku. Podle soudu „neobdržela pravděpodobně úplné informace o svém zdravotním stavu, o navržené sterilizaci ani o jiných zástupných metodách“. Podle soudců tak Slovensko porušilo právo pacientky na respektování soukromého a rodinného života a dopustilo se na ní ponižujícího a nelidského chování.

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku už v dubnu 2009 odsoudil Slovensko ve sporu s osmi romskými ženami z východního Slovenska, které si stěžovaly, že neměly přístup k lékařské dokumentaci týkající se sterilizace, jíž byly nevědomky podrobeny. Tribunál přisoudil každé z osmi stěžovatelek 3 500 eur (tehdy asi 95 000 korun) jako kompenzaci utrpěné morální újmy.