Vědci v CERNu objevili novou částici

Ženeva - Vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) objevili novou subatomární částici, která pomůže lépe pochopit, jak drží atomy pohromadě. Částice označená jako Chi_b (3P) je vůbec první, kterou se podařilo objevit pomocí velkého hadronového urychlovače. Ten je v provozu od roku 2008.

Vědci existenci této částice předvídali už delší dobu. Teprve nyní se jim ji ale podařilo zaznamenat, když v LHC vznikla spojením spodního kvarku (kvark b) a antikvarku. 

„Existence této částice nám ukázala, co drží kvark a antikvark pohromadě - silná jaderná interakce. To je stejná síla, jaká drží pohromadě v atomovém jádru protony a neutrony,“ uvedl fyzik Roger Jones z CERN. 

Podle něj nalezení částice pomůže lépe vysvětlit fungování částicové fyziky. Vědci doufají, že jim to pomůže i při hledání takzvaného Higgsova bosonu - hypotetické částice, která v současných teoriích vysvětluje, jak všechno ve vesmíru získalo hmotnost.