Estonsko sčítá - a zásadně bez papíru

Tallinn - V Estonsku začalo sčítání lidí a nemovitostí, které se vůbec poprvé uskuteční výhradně elektronicky. Do konce ledna mohou občané země vyplnit požadované údaje ve formuláři na internetu, ty ostatní budou až do konce března osobně navštěvovat sčítací komisaři. I ti ale budou zjištěná data vkládat do počítače a odesílat ke zpracování po síti. První sčítání se na území dnešního Estonska uskutečnilo už v roce 1881, to zatím poslední v roce 2000.

Estonsko se v oblasti elektronizace veřejné správy chlubí několika evropskými primáty. Jako první na kontinentu mohli Estonci přes internet volit, používají elektronické zdravotní knížky a lékařské předpisy. V médiích se občas objevují stížnosti, že úřady unáhleně zrušily dřívější „papírové“ služby. V případě zahlcení sítě nebo poruchy serverů zůstávají lidé bez pomoci.

Zájem o internetový přístup ke sčítacím serverům ale předčil očekávání. Desetitisíce lidí už elektronické formuláře vyplnily, telefonická služba, která má vysvětlovat případné nejasnosti, je trvale přetížena. Seznam požadovaných informací je poměrně detailní: kromě základních osobních dat statistiky zajímá i mateřský jazyk, vyznání nebo třeba místo narození prarodičů.