Ve světě přibývá nelegálních interrupcí

Paříž - Nelegálně prováděných interrupcí ve světě přibývá. Uvádí se to ve studii, kterou dnes otiskl britský odborný časopis The Lancet. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) je nejhorší situace v rozvojových zemích.

Zatímco v roce 1995 činil celosvětově podíl nelegálních interrupcí 44 procent, v roce 2008 už to bylo 49 procent. Naproti tomu legálních přerušení těhotenství v období mezi lety 1995 a 2008 ubylo. Roku 1995 připadlo na 1000 žen v produktivním věku 35 legálních interrupcí, v roce 2008 to bylo už jenom 28.

Na každých 100 000 potratů provedených v roce 2008 mimo lékařské zařízení připadlo 220 úmrtí. „Téměř všechny případy úmrtí se týkají rozvojových zemí,“ uvádí Guttmacherův ústav, který se na studii podílel.

Podle statistik se v rozvojovém světě každý rok setká s komplikacemi spojenými s potratem 8,5 milionu žen a třem milionům z nich se nedostane náležité péče. Nejhůř vůbec je na tom Afrika, ačkoli na tomto kontinentě žije v rámci rozvojového světa jenom 17 procent žen v produktivním věku. Přitom na něj připadá polovina úmrtí spojených s neodborným potratem.

Studie také poukazuje na to, že počet interrupcí nesouvisí s přísností místní legislativy. V afrických a latinskoamerických zemích, které mají zákony přísné, připadá 29, respektive 32 případů na 1 000 žen. V západoevropských státech, jejichž legislativa umožňuje dobrovolné přerušení těhotenství, je to naproti tomu 12 případů na 1 000 žen.

Projevuje se to i v rámci Afriky, protože v Jihoafrické republice, která se vyznačuje liberálními zákony, připadá na 1 000 žen v produktivním věku stejný počet potratů jako v západní Evropě. Rozdíly jsou i v Evropě - malý počet interrupcí se týká hlavně západních a severských zemí, ve východní Evropě připadá na 1 000 žen 43 potratů. Dle Guttmacherova ústavu je to důsledek „relativně špatné úrovně moderní antikoncepce“.