Bosenští veteráni: Za války po sobě stříleli, teď si pomáhají

Sarajevo – Za války v Bosně v letech 1992 až 1995 proti sobě bojovali, teď si bývalí vojáci z řad bosenských Muslimů, Chorvatů a Srbů v bídě navzájem pomáhají. Založili sbírku ve prospěch bosenkosrbských veteránů, kteří nedostávají žádný důchod a mnoho jich živoří v chudobě. Zatímco bývalí vojáci z řad bosenských Muslimů a Chorvatů si na úřadech vydobyli aspoň skromné penze, veteráni ze srbské části Bosny nedostávají nic.

„Politici, kteří nás tehdy nahnali do války, nás teď nechali v situaci, kdy si musíme navzájem pomáhat. Oni nám nepomohou,“ říká bývalý muslimský voják Senad Hubijer. Stejný pocit má velká část obyvatel Bosny a Hercegoviny. Tvoří ji v podstatě nefunkční svazek Republiky srbské (RS) a muslimsko-chorvatská federace. Zatímco politici se po posledních volbách 14 měsíců dohadovali na nové vládě, nezaměstnanost překročila katastrofálních 43 procent.

Video Reportáž Martina Jonáše
video

Reportáž Martina Jonáše

Bosenským Srbům chybí podpora v návratu do předválečných domovů

Více než 100 000 bosenských Srbů žije kromě toho více než 16 let po bosenské válce jako vnitřní uprchlíci – čekají, až se budou moci vrátit do svých předválečných domovů v muslimsko-chorvatské federaci. Prezident Srbské občanské rady se sídlem v Sarajevu Srečko Radišić řekl, že Srbům se v tomto ohledu nedostává žádné podpory. Srbové, kteří se již vrátili, mají velké problémy najít zaměstnání ve federaci ovládané bosenskými Muslimy a Chorvaty.

„Od podpisu daytonské mírové dohody, která ukončila bosenskou válku, se Republika srbská soustředila spíše na to, aby udržela Srby v této entitě, než aby je podpořila v návratu do federace,“ řekl Radišić. Analýzy bosenského ministerstva pro uprchlíky ukazují, že Bosňáci a Chorvaté mají stejné ekonomické a sociální problémy, když se chtějí vrátit do Republiky srbské.

Za bosenské války opustilo své domovy na 2,2 milionu obyvatel, což je více než polovina z celkového počtu občanů registrovaných při sčítání obyvatel v roce 1991. Kolem 1,2 milionu lidí zemi opustilo a uteklo do stovky zemí v různých koutech světa. Kolem milionu zůstalo v Bosně a žijí jako vnitřní uprchlíci. Více než 600 000 vnitřních uprchlíků se podle ministerstva vrátilo do svých předválečných domovů a ze zahraničí se vrátilo kolem 450 000 uprchlíků.

Přesný počet občanů nebo jejich etnická příslušnost v Bosně a Hercegovině nejsou známy, protože poslední sčítání obyvatel se konalo v roce 1991 a další se plánuje na jaro roku 2013.