Malárie mohla zabít oproti předpokladům až dvojnásobně víc lidí

Nairobi - Malárie zabíjí víc, než se předpokládalo. Počet obětí může být celosvětově až dvojnásobný oproti dřívějším odhadům. Uvádí to studie v britském časopise Lancet. V roce 2010 zemřelo na nákazu přenášenou komáry milion a 240 tisíc lidí. Světová zdravotnická organizace ale odhadovala 655 tisíc mrtvých. Studie využila nová data a nové matematické modely. Nejvíc obětí je mezi dětmi v Africe.

Výzkum byl financován z Nadace Billa a Melindy Gatesových. Využil nové údaje a počítačové modelování k vytvoření databáze o malárii v letech 1980 až 2010.

Závěr výzkumu je, že po celém světě se zvýšil počet úmrtí na malárii z 995 tisíc v roce 1980 na 1,82 milionu úmrtí v roce 2004. Pak následoval pokles na 1,24 milionu v roce 2010.

Nárůst úmrtí na malárii až do roku 2004 je přičítán k růstu populace v zemích ohrožených malárií, zatímco pokles od roku 2004 je přičítán „rychlému vystupňování potírání malárie v Africe“, podporovanému mezinárodními dárci. Pokud se pokles podaří udržet, mohl by tropický mor kolem roku 2020 zabíjet méně než 100 tisíc lidí ročně.

Richard Horton z Lancetu:

„V uplynulém desetiletí se vyléčilo 230 milionů případů a stejný počet moskytiér byl rozdán lidem, kterým hrozí malárie. Výsledkem byl tento obrovský pokles. Takže to, co víme, je, že jsme skutečně schopni malárii s našimi stávajícími zásahy potlačit.“


Zatímco většina úmrtí byla u malých dětí a v Africe, výzkumníci také zaznamenali vyšší podíl úmrtí u starších dětí a dospělých, než se dříve odhadovalo. Celkem o 433 tisíc víc úmrtí došlo u dětí starších pěti let a dospělých v roce 2010 oproti odhadu Světové zdravotnické organizace.