Korupce trápí tři čtvrtiny Evropanů

Brusel – Čtyřiasedmdesát procent Evropanů považují korupce ve svých zemích za významný problém. V České republice je o tom přesvědčeno podle dnešních výsledků průzkumu Eurobarometr, který představila Evropská komise, dokonce devět dotázaných z deseti. Ještě větší podíl lidí tento kritický názor zastává jen v sedmi státech unie.

Osm procent lidí, kteří se rozsáhlého celounijního průzkumu zúčastnili, uvedlo, že byli v posledním roce o úplatek požádáni, nebo se od nich očekávalo, že ho zaplatí. V Česku to ale bylo 18 procent, což je v rámci 27členného bloku šestý nejvyšší podíl. Například v Nizozemsku, které figuruje v dolní části pomyslného žebříčku, to bylo pouhé jedno procento; v Rumunsku naopak 31 procent dotázaných. O tom, že jde o velmi vážný problém, svědčí i odhad škod, které korupce přináší. Hospodářské ztráty vzniklé kvůli korupci se v unii pohybují kolem 120 miliard eur ročně.

Podle eurokomisařky pro vnitro Cecilia Malmströmová je nejvyšší čas, aby vlády s problémem korupce něco udělaly:

Cecilia Malmströmová„Je smutné, že jsou praktické výsledky potírání korupce v Evropské unii i nadále neuspokojivé. S korupcí lze s úspěchem bojovat, pouze pokud existuje vůle a odhodlání na straně vedoucích představitelů a rozhodujících orgánů na všech úrovních.“


Eurobarometr také ukázal, že většina Evropanů má za to, že korupce existuje na místní úrovni (76 procent) i u regionálních (75 procent) a celostátních orgánů (79 procent). Většina dotázaných soudí, že korupce je nevyhnutelná. Čtyři z deseti Evropanů jsou přesvědčeni, že příliš úzké vazby mezi politikou a podnikáním přispívají ke korupci. Zhruba 68 procent zase uvedlo, že považuje za nedostatečnou transparentnost financování politických stran.

Dnes zveřejněná data o průzkumu uskutečněném v zemích EU v září loňského roku podkreslují jiné výzkumy a zprávy, které se na téma korupce objevují. Například na počátku prosince mezinárodní organizace Transparency Interantional zveřejnila nový žebříček vnímání korupce, v němž si Česká republika třetím rokem po sobě pohoršila. Mezi 183 státy, jež byly hodnoceny, Česko kleslo na 57. místo z předloňské 53. příčky.