CERN přiznává chybu, neutrina zřejmě nejsou rychlejší než světlo

Ženeva - Podle časopisu Science je nedávný objev zřejmě jen omylem a neutrina nejsou rychlejší než světlo. Einsteinova teorie relativity už tak není v ohrožení. Když vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) v září oznámili, že subatomární částice, neutrina, jsou rychlejší než fotony, strhl se poprask. Jenže teď se ukazuje, že měření byla chybná, a to kvůli kabelu zapojenému k počítači.

Vědci neutrina vytvářeli rozpadem protonů v urychlovači částic ve švýcarském CERNu a posílali je do laboratoře v Itálii. Zajímalo je, jestli se během 730kilometrové cesty promění. Místo toho zjistili, že dorazily o 60 nanosekund dřív než světlo. Rychlost světla přitom považuje moderní fyzika za nejvyšší možnou. Zpráva tak zbořila jeden z jejích základních pilířů. Až teď se ukazuje, že je nejspíš mylná. 

Za časovou odchylku totiž může technika. „Podle zdrojů obeznámených s experimentem za 60nanosekundový rozdíl může špatné spojení mezi počítačem a optickým kabelem připojeným k přijímači GPS signálu,“ napsal časopis Science. 

Sám CERN dnes v tiskové zprávě uvedl, že se podařilo odhalit dvě technická selhání, k nimž během experimentu došlo. Obě se týkají systému GPS, který pomáhal určit přesný čas vyslání neutrin ze Švýcarska a jejich zachycení v Itálii. 

Jednou z chyb podle CERNu mohlo být špatné připojení optického kabelu, který spojuje přijímač signálů od satelitů GPS s počítači v laboratoři. Kvůli tomu mohly být špatně seřízené hodiny, s nimiž experiment Opera pracoval. Jako druhou variantu, která zapříčinila chybné měření, CERN uvádí oscilátor napojený na GPS. Jeho selhání by totiž způsobilo, že by vědci změřili dobu letu neutrin delší, než ve skutečnosti byla. „Jedna z chyb mohla způsobit, že jsme rychlost nadhodnotili. A druhá, že jsme ji naopak podhodnotili,“ vysvětluje mluvčí CERNu James Gillies. Odborníci z CERNU nyní tyto dvě hypotézy prověřují a provádějí také další měření.

Video Reportáž Hany Scharffové
video

Reportáž Hany Scharffové

Reportáž Hany Scharffové

Události - 23. 2. 2012

. Einsteinova teorie relativity už není v ohrožení

Studio ČT24 o výzkumu CERNu