Britský parlament aplaudoval vestoje, vzdal díky královně

Londýn - Britská královna Alžběta II. pronesla slavnostní řeč k šedesátiletému výročí svého panování. V projevu před členy obou komor parlamentu ve Westminsterském paláci řekla, že se u příležitosti svého diamantového jubilea chce znovu věnovat službě pro Británii a její lid. Alžběta II. je po královně Viktorii teprve druhým britským monarchou, který se na trůnu udržel 60 let.

Výjimečnost dnešního královnina projevu spočívá v tom, že byl její osobní, který si napsala sama. Podobný projev měla při sedmistém výročí založení britského parlamentu nebo při padesátém výročí konce druhé světové války. Královna jinak pronáší slavnostní projev každý rok, ale jsou to projevy, které sestávají z vládního programu na příští rok a pro královnu je napíše vláda.  

Alžběta II. dnes připomněla, že měla za dobu svého panování co do činění s 12 premiéry a podepsala více než 3 500 zákonů. V projevu řekla, že hodlá sloužit svému lidu dál. Letos oslaví úctyhodných 86 let.

Alžběta II., britská královna:

„V éře, kdy je pravidelný a hodnotný rytmus života méně působivý než dosažení něčeho výjimečného, mě uklidňuje, že jsem pouze druhým panovníkem, který slaví své diamantové výročí.“


Královna nastoupila na trůn nečekaně 6. února 1952 po smrti svého otce Jiřího VI. v pouhých 26 letech. V době největšího rozmachu Spojeného království stála v čele téměř padesáti států. Jubileum si Británie připomene kvůli počasí velkými oslavami až v červnu. Součástí oslav bude koncert v Buckinghamském paláci či plavba 1 000 lodí po Temži.

Na samém zakončení královnina projevu členové parlamentu aplaudovali vestoje, aby vyjádřili díky za její dlouhé a spravedlivé vládnutí.

Video Rozhovor s Janem Jůnem
video

Rozhovor s Janem Jůnem