Moderní hagady vyprávějí starý příběh

Praha - Za dva týdny začíná židovský pesach, svátek připomínající vyvedení Židů z Egypta. Starozákonní příběh už po staletí zapisují autoři do knih, takzvaných hagad. Tu nejnovější hagadu představuje současná hvězda izraelského typografického designu Oded Ezer

Hagada patří k liturgickým knihám judaismu a v průběhu staletí značně měnila svoji výtvarnou podobu. Hagady, generacemi čtené při rodinné večeři během svátku pesach, odráží dobu, ve které vznikaly. 

Příběh starý tisíce let o odchodu Židů z Egypta chtěl Oded Ezer zatraktivnit a přiblížit oku současného čtenáře. Kresby postav vystřídaly abstraktní obrazy vycházející z tvaru hebrejských písmen. Využíval k tomu přitom různé výtvarné techniky. 

Oder Ezer: „V každé generaci musí každý nahlížet na sebe, jakoby to byl on, kdo vyšel z Egypta. Proto si neustále tento příběh připomínáme a čteme ho každý rok.“


Nejstarší samostatně dochované hebrejské rukopisy pocházejí ze 13. století. Unikátní originály jsou leckdy zdobené fantastickými výjevy. Třeba v hagadě ilustrované kolem roku 1300 mají židovské postavy hlavy orlů. Dnes mají hagady podobu i kreslených dětských knih, výjimkou nejsou ani komiksová vydání.

Video Reportáž Pavly Sedliské
video

Reportáž Pavly Sedliské