V druhém reaktoru ve Fukušimě je vysoká radiace

Tokio – Druhý reaktor poškozené japonské jaderné elektrárny Fukušima se potýká s vysokou radiací a nedostatkem vody, která ho má chladit. Úterní sondáž pomocí průmyslového endoskopu zjistila, že úroveň radiace je v reaktoru až desetkrát vyšší než je smrtelná dávka. Objevují se tak znovu pochyby o stabilitě zařízení.

Odborníci do ochranného obalu reaktoru zavedli sondu vybavenou minikamerou, teploměrem, dozimetrem a měřidlem úrovně vody. A nic dobrého měřidla neukázala. V ochranné nádobě jádra reaktoru je jen 60 centimetrů chladící vody. Při prvních měřeních v prosinci tu bylo přitom 10 metrů vody. 

Představitelé elektrárny označili současný stav hladiny za značně nižší, než se odhadovalo. Teplota vody je asi 50 stupňů Celsia. To je nicméně dostatečně nízká hodnota, která prý značí, že roztavené palivo je zchlazené. 

Jenže co dělá Japoncům starosti, je pořád vysoká radiace kolem druhého reaktoru. Více než polovina palivových tyčí se protavila jádrem na podlahu primárního ochranného obalu. V reaktoru je proto úroveň radiace až 70 sievertů za hodinu. To je sedmkrát více, než naměřili loni u sdíleného odpadního potrubí reaktorů jedna a dva. Úroveň radiace je podle představitelů tak vysoká, že endoskop by v takových podmínkách fungoval jen 14 hodin.   

Obavy panují také kolem reaktoru jedna a tři. Podmínky uvnitř reaktorů se dosud nepodařilo prozkoumat. Podle simulací se v jedničce protavilo jádrem více paliva než ve dvojce, ale úroveň radiace je nejvyšší v trojce. Vysoká radiace v komoře reaktoru dva znamená, že tato část zařízení je pro pracovníky nepřístupná, do jiných částí budovy tohoto reaktoru ale s ochrannými oděvy na několik minut vstupovat mohou.