Syndrom Norimberku. Němečtí lékaři se kají za zločiny nacismu

Norimberk – Profesní sdružení německých lékařů se omluvilo za sadistické experimenty a další zločiny, které jejich předchůdci na pacientech páchali v časech nacistického Německa. V omluvné deklaraci lékaři uvedli, že nešlo jen o počínání jednotlivců. Profesní komora přijala kajícné provolání symbolicky v Norimberku, někdejším místě okázalých vojenských přehlídek i poválečného procesu s válečnými zločinci.

Němečtí lékaři za nacismu prováděli pseudovědecké experimenty v koncentračních táborech, ale také hráli klíčovou roli v uskutečňování nacistického programu nucené sterilizace a usmrcování duševně nemocných a dalších osob označovaných za „nehodné života“.

Profesní sdružení německých lékařů prohlásilo, že mnozí z nich se za nacistické vlády „v rozporu s jejich posláním léčit provinili četným porušováním lidských práv“. Nejednalo se přitom o přečiny, za nimiž stál politický rozkaz, ale kroky, které iniciovali sami lékaři, a to nikoli jednotlivci, ale čelní představitelé lékařské obce.

„Přijímáme zásadní spoluzodpovědnost lékařů na nezákonnostech nacistické medicíny,“ stojí v deklaraci. Sdružení žádá „o odpuštění jejich oběti, žijící i zesnulé, a jejich potomky“.

Deklarace byla přijata symbolicky v Norimberku, kde v období třetí říše probíhaly okázalé manifestace nacistické síly; v areálu Zeppelinovy pláně se konaly jak monstrózní vojenské přehlídky, tak sjezdy NSDAP. Po válce Norimberk hostil proces s čelnými nacistickými funkcionáři.