Královna Alžběta II. - žena, která ocenila Dianu až po její smrti

Londýn - Královna Alžběta II. slaví šedesát let v čele britského impéria. „Slibuji před vámi všemi, že celý svůj život, ať bude dlouhý nebo krátký, zasvětím službě vám a službě naší velké svrchované rodině, do které patřím i já,“ pronesla tehdy. Kromě slibu se vepsala do paměti jejího národa i celého světa řada jejích výroků či proslovů. Poprvé promluvila jako čtrnáctiletá princezna už za války, a to k dětem, které musely opustit Británii. Její projevy také často směřovaly k obyvatelům Commonwealthu či členům parlamentu. Veřejnost si Alžběta II. získala zejména po smrti Diany, kdy zesnulé vzdala úctu a vyzdvihla její výjimečnou osobnost.

První proslov během 2. světové války

Budoucí britská královna promluvila za účasti své sestry Margaret už ve svých čtrnácti letech, 13. října 1940, v rámci takzvané Children's Hour, kde popřála hodně štěstí všem dětem, které byly evakuovány z Británie do Ameriky, Kanady a dalších zemí. „Mnoho dětí v této zemi muselo opustit své domovy a bylo odloučeno od svých rodičů. Upřímně s vámi sympatizuji a chtěla bych poděkovat ochotným lidem, kteří vás uvítali ve svých domovech,“ řekla princezna. „Vím, že na nás nezapomenete a my nezapomeneme na vás,“ dodala.

Proslov k obyvatelům Commonwealthu

V den svých 21. narozenin v roce 1947 promluvila princezna Alžběta k obyvatelům zemí Commonwealthu. „Je pro mě příjemné vědět, že mám na světě spoustu přátel, kteří na mě myslí a přejí mi jen to dobré. Jsem za to vděčná a jsem velmi dojatá,“ prohlásila tehdy Alžběta v Kapském Městě s tím, že cestovala po zemích Commonwealthu a všude se cítila jako doma.

První vánoční proslov vysílaný televizí

V roce 1957 mohla veřejnost poprvé sledovat královnu při jejím tradičním vánočním proslovu na televizních obrazovkách. „Doufám, že televize umožní, aby má zpráva byla víc osobní. Do této chvíle mohli lidé sledovat královskou rodinu jen v novinách. Teď vás ale vítám ze svého domu,“ řekla královna. Poukázala přitom na skutečnost, že se věci rychle mění a mnoho lidí se cítí, jako by byli ztraceni.

Zlaté výročí 

V rámci zlatého jubilea vládnutí Británii královna poděkovala obyvatelům Skotska za podporu, kterou jí poskytli po smrti její matky a sestry. „Byla jsem velmi dojata vstřícností, kterou mnoho z vás prokázalo,“ uvedla Alžběta. Vyjádřila se zároveň k nestabilitě ve světě a nutnosti pracovat na mírových jednáních – například na Středním východě.

Dianina smrt a královnin proslov

Britové milovali otevřenou a vřelou Dianu. V královně viděli její pravý opak: odstup a chlad. O to těžší zkouška čekala Alžbětu II. v roce 1997. Charlesova exmanželka zemřela při nehodě v Paříži a královna se s princezninými syny pět dní držela v pozadí ve Skotsku. Veřejnost ji za to tvrdě kritizovala. Panovnice s prohlášením vystoupila až po nátlaku rodiny a premiéra Tonyho Blaira. Neobvyklý proslov zabral. Nepřátelství velké části veřejnosti se změnilo v úctu.

„Celý tento týden jsme se pokoušeli pomoci Williamovi a Harrymu vyrovnat se s devastující ztrátou. Nikdo, kdo Dianu znal, na ni nezapomene. Z jejího života je třeba si vzít lekci. Chtěla bych tímto jménem svým i jménem Dianiných synů poděkovat těm, kdo nosí květiny, posílají soustrastné zprávy a vyjádřují této význačné osobě respekt.“


Ve svém projevu v roce 1997 královna prohlásila, že si každý člen rodiny, ale i celý svět, hledá svou vlastní cestu, jak se s tragédií vyrovnat. „To, co vám říkám teď, jako vaše královna a jako babička, říkám z celého srdce. Za prvé chci osobně vzdát čest Dianě. Byla to výjimečná lidská bytost, která ani ve zlých časech neztratila schopnost se usmívat. Obdivovala a respektovala jsem ji za to,“ konstatovala Alžběta.

Rok 2012: diamantové jubileum

V rámci diamantového jubilea Alžběta promluvila ke členům parlamentu ve Westminster Hall. Zdůraznila přitom neotřesitelnou roli parlamentu jako instituce. „Já i můj manžel jsem velmi hrdí a vděční, že princ z Walesu a další členové naší rodiny cestují nyní v mém jménu po zemích Commonwealthu,“ podotkla královna s tím, že s manželem se chystá procestovat města doma. „Doufám, že půjde o příležitost, jak se lidé sblíží a oslaví toto jubileum,“ dodala královna.

Alžběta II. Nejslavnější výroky královny Alžběty II.

„Smutek je cena, kterou musíme zaplatit za lásku.“

„Práce je nájemné, jež platíte za místo, které na Zemi obýváte.“

„Oni nejsou 'královští'. Pouze se jim přihodilo, že mě mají za tetu.“


Královna Alžběta II., princ Charles a jeho manželk…„Nemám za sebou jen množství tradic, které se za tisíce let vyvíjely, ale i živoucí sílu a majestát Commonwealthu - společností starých i nových spojených božskou vůlí.“

„Při vzpomínce, jak trpěly obě strany válečného konfliktu, poznáme, jak drahocenný je mír, který jsme v Evropě po roce 1945 vybudovali.“

„Britská ústava vždy byla hlavolamem a také jím do budoucna zůstane.“


Zdroj: http://www.eeew.net/famous-quotes-women-11.shtml

Královna Alžběta II.„Já osobně preferuji k snídani novozélandská vejce.“

„Je opravdu snadné definovat, co Commonwealth není. To je vážně populární koníček.“

„Nemůžu vás vést do bitvy. Nedávám vám zákony, nevykonávám spravedlnost, ale mohu dělat něco jiného - mohu dát mé srdce a mou oddanost těmto starým ostrovům a všem národům našeho bratrství.“


Britská královna Alžběta II. a princ Philip„Vše má co dočinění s tréninkem, můžete hodně vykonat, pokud jste dobře vytrénovaní.“

„Jako u všech nejlepších rodin, máme i my podíl na výstřednosti, ukvapenou a rozmarnou mládež a řadu rodinných neshod.“

„Ztratili jsme americké kolonie, protože postrádáme státnickou vlastnost poznat, kdy se máme vzdát toho, co již dál nelze udržet.“


Zdroj: http://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/elizabeth_ii.html