Originál Charty 77 se poprvé vystavuje mimo ČR

Vídeň - Originální strojopisy Charty 77 jsou vůbec poprvé k vidění mimo Českou republiku. Klíčový dokument českých dějin druhé poloviny 20. století vystavuje vídeňský zemský soud. Ten se výrazně zajímá o lidská práva a jejich dodržování. Prezident zemského soudu viděl originály Charty letos v zimě na výstavě v Brně a rozhodl se je představit i Rakušanům.

Výstava Charty 77 ve vídeňském zemském soudu bude trvat až do konce roku. Originály klíčového dokumentu si však zájemci mohou prohlédnout jen dnes, pak už se budou muset spokojit s faksimiliemi. Kromě strojopisu Charty jsou ovšem ve Vídni k vidění také lístky s tzv. podpisy krví. Na ty musel každý ze signatářů vlastnoručně napsat, že s prohlášením souhlasí, aby komunistický režim nemohl tvrdit, že chartisté získávají podpisy pod listinu podvodem.

Charta 77 poukazovala na to, že se v socialistickém Československu porušují základní lidská a občanská práva, k jejichž dodržování se Československo zavázalo na konferenci v Helsinkách. Do roku 1990 dokument podepsaly necelé 2 tisíce lidí ze všech sfér politického spektra.

Oficiální sdělovací prostředky socialistické éry označily Chartu za protistátní, protisocialistický a demagogický dokument. Signatáři byli popisováni jako ztroskotanci, samozvanci a agenti imperialismu. Navíc museli čelit tvrdým represím.