Židovská komunita na Zakarpatské Ukrajině nabírá druhý dech

Mukačevo - Na Zakarpatské Ukrajině znovu ožívá židovská komunita. Zachovalé památky lákají návštěvníky a obnovují se i tradice menšiny, která před válkou tvořila pětinu obyvatelstva. Holocaust a následných 40 let sovětské vlády ale způsobily, že zde židovská komunita skoro zanikla.

Dobu největšího rozkvětu zažila židovská komunita za první republiky, kdy byla Podkarpatská Rus součástí Československa. K židovství se hlásila pětina populace. „Mukačevo, když byla sobota, bylo z poloviny v černých kabátech a černých kloboucích, všechny obchody byly zavřené,“ vzpomíná jedna z pamětnic Tylda Halpertová–Ackermannová.

S tím souhlasí i  ředitel fondu Hesed Shpira Michael Galin. „Každá menšina tu měla svoji školu. Mohli se učit ve svém jazyce. Až do války, kdy bylo tohle všechno zničeno,“ dodal. Vše se totiž změnilo poté, co začátkem války oblast připadla Maďarsku a začaly transporty do Německa.

Podkarpatská Rus
Podkarpatská Rus

Přestože Maďaři vydali své židy až v roce 1944, z koncentračních táborů se jich vrátila necelá čtvrtina. Část se vystěhovala do Izraele, zbytek komunit drtil sovětský systém. Židovské společenství znovu ožilo až po pádu komunismu. Z centrální Ukrajiny nyní přijely tři mladé židovské rodiny, aby omladily a rozšířily komunitu v Mukačevě. Spolky získaly do správy částečně i původní majetek a především synagogy, které dnes slouží jako židovská centra. Na vesnicích židovské komunity zanikly úplně. Zůstaly po nich jen zapomenuté hřbitovy, o které se léta nikdo nestaral. Je zde ale naděje, že i zde by se situace mohla změnit.

Video Reportáž Šárky Kuchtové
video

Reportáž Šárky Kuchtové