Krstić si odpyká trest za genocidu v Polsku

Varšava - Odsouzený bosenskosrbský válečný zločinec Radislav Krstić si může odpykat trest v Polsku. Rozhodl o tom varšavský soud. Polsko o to z bezpečnostních důvodů požádal Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY), který Krstiče za napomáhání ke genocidě v bosňácké (dříve muslimské) enklávě Srebrenica odsoudil v roce 2004 ke 35 letům vězení.

Krstić se proti převozu do Polska mohl odvolat. Advokát ale haagskému tribunálu oznámil, že bývalý bosenskosrbský generál s přemístěním souhlasí. „Výkon trestu Radislava Krstiče na území Polska nepředstavuje žádné riziko pro jeho obyvatele,“ ujišťuje soudce Igor Tuleya.

Krstić si trest za zločiny ve Srebrenici v roce 1995 původně odpykával v Británii. Před dvěma lety ho napadli tři muslimští spoluvězni, kteří mu podřezali krk. Poté byl z bezpečnostních důvodů převezen zpět do Haagu.

K přesunu nedojde hned. Rozhodnutí soudu musí dostat polský ministr spravedlnosti a polské soudy musí navíc vyřešit výši trestu. Polské zákonodárství totiž nezná trest ve výši 35 let. Má na výběr buď doživotí, což by ale pro Krstiče znamenalo zvýšení trestu, nebo 25 let. Procedury by měly trvat několik měsíců. V jaké věznici bude Krstić žít, nechce Polsko kvůli bezpečnosti oznámit.

Video Reportáž Josefa Pazderky
video

Reportáž Josefa Pazderky

Reportáž Josefa Pazderky

6.12.2012, UD

Telefonát Josefa Pazderky

Ve Srebrenici bosenskosrbské jednotky v červenci 1995 povraždily na 8 000 muslimských mužů a chlapců. Šlo o největší masakr v Evropě od konce druhé světové války.

Krstić se po více než čtvrtstoletí podle všeho stane prvním válečným zločincem v polském vězení. Posledním byl Erich Koch, který byl od konce 20. let do roku 1945 vůdcem stranických struktur NSDAP v tehdy německém Východním Prusku. V Polsku byl sice koncem 50. let odsouzen k smrti, trest mu byl ale změněn na doživotí. Zemřel v roce 1986 ve věznici ve městě Barczewo v severovýchodním Polsku.