Anglikánští homosexuálové už mohou být vysvěceni na biskupy

Londýn - Anglikánská církev zrušila zákaz svěcení kněží v homosexuálním partnerském svazku na biskupy. Požaduje po nich ale, aby nadále dodržovali „počestnost“, čili neudržovali intimní styky s partnerem. Po heterosexuálních kněžích, kteří jsou ženatí, ale toto omezování nevyžadují.

Zmírnění režimu pro homosexuální kněze odsouhlasil synod anglikánských biskupů už v prosinci s tím, že považuje za nespravedlivé, aby byly vylučovány osoby z církevní hierarchie kvůli sexuální etice.

Anglikánská církev se snaží zmírnit krizi, v níž se v posledních letech nachází kvůli tomu, že se podle jejích kritiků těžce zbavuje lpění na překonaných tradicích. Například spolu s římskokatolickou církví odmítá uzákonění sňatků mezi gayi, což prosazuje britská vláda. Loni v listopadu anglikánský synod opět odmítl přiznat ženám právo stát se biskupkami. Církev se musí také vypořádávat s tím, že řada anglikánů odešla v posledních letech ke katolíkům nebo se prostě od víry různým způsobem odpoutala.