Gorbačov: Svět potřebuje perestrojku jako sůl

Ženeva – Svět potřebuje „trvale udržitelnou perestrojku“, protože dostatečně nebojuje proti ekologickým hrozbám a selhává ve snaze o odzbrojování, posilování bezpečnosti či odstraňování chudoby. Prohlásil to 82letý bývalý sovětský prezident a otec perestrojky Michail Gorbačov při videorozhovoru s novináři ve švýcarské Ženevě.

Gorbačov připustil, že jako bojovník za lepší životní prostředí je rozčarován. „Všechno, co bylo učiněno, bylo pozdě a ne dostatečně,“ prohlásil poslední sovětský prezident, který před 20 lety spolu se švýcarským politikem Rolandem Wiederkehrem zakládal organizaci ochránců životního prostředí Mezinárodní Zelený kříž (Green Cross International) - krátce před rozpadem Sovětského svazu v roce 1991. Organizace se zabývá také tématy, jako jsou hrozby jaderného zbrojení nebo vyčerpávání přírodních zdrojů stále rostoucí světovou populací.

Michail Gorbačov:

Michail Gorbačov během videokonference Zeleného kř…„Takový populační tlak, znásobený bortící se světovou ekonomikou a nekontrolovatelnou těžbou přírodních zdrojů, jen zesílí lidské utrpení, rozšíří chudobu, oslabí bezpečnost lidí, vyvolá další konflikty a dále zhorší životní prostředí. (…) Potřebujeme trvale udržitelnou perestrojku, která by způsobila revoluci v tom, jak si lidé cení života: svého vlastního, svých dětí, a zvláště té jediné planety, na níž společně žijeme.“


Bývalý politik dnes kritizoval vlády, že nesplnily očekávání v oblastech, jako je jaderné odzbrojení, posilování bezpečnosti, zacházení s odpadem a klimatické změny. Vlády vyzval, aby se inspirovaly jeho politikou perestrojky a glasnosti, tedy restrukturalizace a otevřenosti, při boji s klimatickými změnami a drancováním zdrojů.

Watch live streaming video from genevapressclub at livestream.com