Brány Louvru otevřela lidu revoluce, dodnes je nejstarším muzeem

Louvre – Palác Louvre byl několik staletí sídlem králů a dodnes zůstává ikonou francouzské metropole stejně symbolickou jako Eiffelova věž. Jeho rozlehlost budí úctu a obdiv a téměř žádný návštěvník Paříže neopomene zavítat do impozantního komplexu, kde se vystavují význačné sochy, umělecké předměty, obrazy, kresby a archeologické nálezy. S osmi miliony návštěvníků ročně je nejnavštěvovanějším světovým muzeem, patří i k největším a nejstarším na světě. Přesně 10. srpna 1793 byl otevřen veřejnosti.

Název muzea zřejmě pochází od loveckého zámečku, který kdysi stával v těchto místech v lese zvaném Louparie či Louverie. Původně zde vyrostla pevnost, kterou panovníci postupně přestavovali v honosné sídlo. Za vlády Karla V. se stavba stala královskou rezidencí a po dalším rozšiřování vznikl současný palác Louvre.

Pyramidu lidé nechtěli, zůstává ale symbolem paláce

Za Velké francouzské revoluce se rozhodnutím parlamentu stalo z Louvru muzeum, kde měla být vystavována význačná národní díla. Otevřelo se 10. srpna 1793 výstavou 537 obrazů. Byla tak zpřístupněna nejrůznější díla roztroušená po královských zámcích, kostelech a klášterech. V 19. století do sbírek díky Napoleonovým výbojům přibyla mnohá evropská díla a následně byly sbírky obohaceny o četné exponáty etruského, antického i starověkého orientálního umění.

V roce 1983 pověřil tehdejší francouzský prezident François Mitterrand amerického architekta Ieoha Minga Peie modernizací Louvru. Jeho návrh na skleněnou vstupní pyramidu byl šokující, ale prezidentovi se líbil. Byť v době jejího vzniku se stavbou nesouhlasilo na 70 procent Francouzů, stala se pyramida ze skla a oceli novým vstupem do Louvru.

Za vstupní pyramidou Louvre na ploše 60 tisíc metrů čtverečních hostí jeho jedinečné prostory na 380 tisíc exponátů od prehistorie po současnost a taktéž asi 35 tisíc uměleckých děl. Sbírky jsou uspořádány do osmi samostatných oddělení - Egypt, Řecko a Řím, islám, orientální umění, sochy, malby, grafika a dekorativní umění. Každé oddělení má svého správce, který řídí tým znalců, konzervátorů a historiků umění. Hlavním lákadlem již tradičně zůstává obraz Mony Lisy nebo čedičová stéla s Chammurapiho zákoníkem.