Izrael přivítal posledních 450 falašmurů

Jeruzalém - Do Izraele dorazilo posledních 450 Židů z Etiopie. Původně jich tam žilo osm tisíc, v roce 2010 je izraelské úřady zahrnuly do repatriačního programu Holubí křídla. Přesunutí falašmurů, tedy potomků původních etiopských Židů, ale vyvolává rozpory. Někteří Izraelci zpochybňují jejich židovský původ, jiní naopak vytýkají vládě, že jim pomáhá málo.

Poslední vlnu navracení do vlasti završilo ve středu 450 falašmurů, kteří dosud čekali na odlet do Izraele v tranzitních táborech v severoetiopském Gondaru. Skupina ve dvou letounech přistála na telavivském letišti Bena Guriona. „Tři roky poté, co jsem poradila izraelskému prezidentovi, aby dokončil operaci Holubí křídla, uzavřel zařízení v Gondaru a dokončil organizovanou migraci z Etiopie, jsem hrdá, že jsem součástí této historické události,“ prohlásila izraelská ministryně přistěhovalectví Sofa Landverová.

Mnoho členů falašmurské komunity žilo v severní Etiopii v nuzných podmínkách. Jejich předci v 19. století pod tlakem konvertovali ke křesťanství. Proto se také na ně automaticky nevztahuje „právo na návrat“, tedy izraelský zákon umožňující Židům kdekoli na světě automaticky získat izraelské občanství.

Od vzniku Izraele v roce 1948 emigrovalo do židovského státu dohromady zhruba 100 000 etiopských Židů. Z toho bylo 70 000 falašů, tedy lidí s židovskou vírou, a asi 30 000 falašmurů. Etiopští Židé, kteří mají tmavou pleť, patří k nejhůře adaptovaným skupinám přistěhovalců v Izraeli a často si hlasitě stěžují na diskriminaci.


O možnost usadit se v Izraeli falašmurové usilovali několik desetiletí. Vybraní navrátilci napřed museli opět konvertovat na židovskou víru. Před cestou do Izraele pak také museli prokazovat, že jsou potomky Židů a že v Izraeli mají alespoň vzdálené příbuzné. Zhruba 12 000 členů falašmurské komunity však povolení k návratu nedostalo a zůstalo v Etiopii.

Příjezd etiopských Židů do Izraele
Příjezd etiopských Židů do Izraele