Vatikán se poprvé veřejně hájil: „Děti jsou nedotknutelné“

Ženeva - Vatikán byl poprvé veřejně konfrontován kvůli sexuálnímu zneužívání dětí ze strany kněží. Výbor OSN pro práva dítěte (CRC) zpovídal vatikánskou delegaci v Ženevě. Arcibiskup Silvano Tomasi prohlásil, že podobné činy nemohou být nikdy ospravedlněny. Každé dítě by mělo být „nedotknutelné“. Podle arcibiskupa je nejdůležitější zjistit pravdu, aby se nemohly opakovat chyby z minulosti. Vatikán byl dříve značně kritizován za nedostatečnou reakci a neochotu poskytnout údaje v případech týkajících se zneužívání.

V roce 2009 byla zveřejněna zpráva o stovkách případů sexuálního zneužívání dětí kněžími v Irsku, které vedení církve zamlčovalo. Krizi důvěry v církev prohloubily rovněž případy zneužívání dětí a mladistvých kněžími hlášené z Německa, Belgie, Spojených států a dalších zemí.

Výbor OSN se na Svatý stolec obrátil loni v červenci s několika otázkami, které se vztahovaly k ožehavému tématu. Tehdy Vatikán oznámil, že tyto informace nehodlá zveřejňovat. Spolupráci nabídl jen úřadům činným v trestním řízení jednotlivých zemí.

Výbor to ale nevzdal. Chtěl získat podklady, aby mohl posoudit, nakolik dodržuje katolická církev konvenci Spojených národů o právech dítěte. Tu podepsal i Vatikán. Svatý stolec nakonec ustoupil a poslal do Ženevy delegaci, která měla o této otázce s členy výboru jednat.

Pomoc obětem jako priorita

Arcibiskup dnes mimo jiné zdůraznil, že se nesmí opakovat chyby z minulosti. Zajištěn má být výkon spravedlnosti a pomoc obětem. Zástupci Vatikánu také panelu OSN sdělili, že uvítají jakékoli jeho podněty k realizaci náležitých opatření.

Členové výboru se zajímali hlavně o praktiky církve. Ta měla ve zvyku přesouvat kněze podezřelé ze zneužívání na jiné místo. Kryla je tak před obviněním ze zločinu. Jeden člen se také zeptal, proč Vatikán popisuje sexuální zneužívání jako „delikty proti morálce“, namísto jednoduše „zločiny páchané na dětech“.

Video Vatikán se poprvé veřejně vyjádřil ke zneužívání dětí
video

Vatikán se poprvé veřejně vyjádřil ke zneužívání dětí

Vatikán uvedl změny do pohybu, celkovou odpovědnost ale odmítá

Papežský úřad loni uvedl, že v důsledku případů sexuálního zneužívání změnil požadavky kladené na kandidáty kněžství. Aktualizoval i církevní právo a vyzval biskupskou konferenci, aby stanovila směrnice pro boj s tímto zlem.

„Je nutné především prosazovat opatření k ochraně nezletilých a pomáhat všem, kteří trpěli těmito násilnými činy,“ upozornil loni v dubnu papež František. „Pro (…) církev a její důvěryhodnost je rovněž důležité vést patřičný proces s viníky a usilovat, aby jednotlivé biskupské konference zformulovaly a uplatňovaly nutné směrnice v této oblasti. Svatý otec ujistil prefekta Kongregace pro nauku víry, že se modlí za oběti sexuálního zneužívání a že této problematice stále věnuje pozornost,“ dodal.

Vatikán dal ale současně najevo, že nemůže být činěn zodpovědným za jednání katolických institucí nebo jednotlivců ve světě. Zodpovědnost za ochranu práv dětí prý nesou místní biskupové. Sám Vatikán je zodpovědný jen za události ve vatikánském městském státu.

Vatikán nyní obšírněji definuje trestnou činnost vůči nezletilým

  • Zločiny spáchané na nezletilých nyní zahrnují například dětskou prostituci, sexuální násilí, sexuální akty, výrobu dětské pornografie a držení pornografického materiálu. Vztahuje se to i na členy římské kurie.