Kauza plagiát: Bavorsko uzákonilo kvůli Scheuerovi titul Dr.

Mnichov – V kauze kolem údajného plagiátu tajemníka Křesťanskosociální unie (CSU) Andrease Scheuera vyšly najevo nové skutečnosti. Bavorsko totiž začalo před pár lety uznávat takzvané malé doktoráty z České republiky jen proto, aby mohl Scheuer nosit titul Dr. Napsal to mnichovský list Abendzeitung s odvoláním na vyjádření bývalého bavorského ministra školství Thomase Goppela. Scheuer obhájil svou práci na Univerzitě Karlově. Univerzita stále prověřuje, zda politik neopisoval.

Politik získal titul PhDr. za německy psanou práci s názvem Politická komunikace CSU v systému Bavorska v roce 2004 v Praze. V té době ale Bavorsko stejně jako většina německých zemí tento titul neuznávala jako plnohodnotný ekvivalent k velkému doktorátu. Ten jeho držitele opravňuje uvádět před svým jménem zkratku Dr. V Německu se jedná o velmi prestižní záležitost.

Scheuer byl tenkrát vycházející hvězda bavorských konzervativců a blízký spolupracovník tehdejšího bavorského premiéra Edmunda Stoibera. Titul Dr. stejně začal před jménem nosit, o což se v roce 2005 začalo zajímat státní zastupitelství v Pasově.

Nedělník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung před pár dny uvedl, že dlouholetý německý poslanec Scheuer původně studoval politologii na univerzitě v domovském Pasově. Cestu k „velkému doktorátu“ mu tam ale znemožnila skutečnost, že jeho magisterskou práci ohodnotila posudková komise jen jako uspokojivou. Původní zpráva zde.


Goppel listu sdělil, že se na něj Scheuer ve stejném roce obrátil s dotazem na možnost uznání jeho doktorské práce z Prahy. Zemské ministerstvo školství mu ovšem sdělilo, že ji uznat nemůže, protože to bavorské zákony nedovolují. O rok později ale schválil bavorský zemský sněm úpravu, která malé doktoráty uznávala. Scheuer tak mohl titul Dr. právoplatně nosit. Zemský sněm tehdy ovládala právě CSU. „Bylo to všechno absolutně korektní,“ tvrdí Goppel. Připomněl, že i pasovské státní zastupitelství své vyšetřování před schválením změny zákona zastavilo.

Andreas Scheuer
Zdroj: andreas-scheuer.de
Autor: Andreas Scheuer

V reakci na Scheuerovu aféru bavorská opozice volá po skončení praxe uznávání českých malých doktorátů. Kromě největší německé spolkové země tyto doktoráty ve Spolkové republice uznává už jen Berlín. Generální tajemník CSU se proto preventivně užívání titulu Dr. vzdal.

Univerzita Karlova zkoumá německý dokument

Mnohem větší problém pro něj ale představuje podezření, že do své práce bez řádného uvedení zdroje převzal dlouhé pasáže z textu, který vydala Spolková centrála pro politické vzdělávání ve spolupráci s Münsterskou univerzitou. První prověření Scheuerovy práce v Praze pomocí elektronických systémů pro odhalování plagiátů ale podvod neodhalilo.

„Práce pana Scheuera byla zdigitalizována a testována antiplagiátorskými softwary Urkund a Theses. Tyto analýzy neprokázaly, že by předložený text rigorózní práce vykazoval znaky plagiátu či shody s obsahem webu, elektronickými zdroji, archivy a databázemi knih, vědeckými či jinými texty v digitální podobě,“ konstatovala UK. Univerzita si proto vyžádala kvůli analýze německý dokument, z něhož bavorský politik údajně opisoval.

Co je vlastně plagiát a co už ne?

  • Třeba systém Theses vyvinutý na Masarykově univerzitě v Brně dokáže odhalit i jediný shodný odstavec v kvalifikačních pracích. Opsaný překlad textu ze zahraničního časopisu už ale odhalit nedokáže. V akademickém prostředí je běžné, že akademici navazují na myšlenky jiného výzkumníka a rozvíjejí je. Za plagiát je proto označena jen taková práce, kde není citace z jiného díla náležitě označena.