Papež František přijal české biskupy a požehnal korunky

Vatikán - Papež František dnes při generální audienci ve Vatikánu požehnal korunky ke staroboleslavskému mariánskému reliéfu Palladium země české a korunu pro sochu olešnické Panny Marie. Reliéf, jenž podle legend sahá svým původem až do prvního tisíciletí, byl v letech 1950 až 1969 uskladněn v pražském sídle komunistické Státní bezpečnosti. Korunky do reliéfu budou vsazeny v průběhu svatováclavských oslav 28. září 2014.

Papežovo požehnání následovalo poté, co přivítal delegaci českých biskupů v čele s kardinály Dominikem Dukou a Miloslavem Vlkem. „Vítám poutníky z České republiky. Jsem rád, že mohu přijmout kardinála Dominika Duku, kardinála Vlka, dlouholetého bojovníka a obránce víry v České republice, a biskupy České biskupské konference, kteří přijeli na návštěvu Ad limina,“ řekl papež. „Drazí bratři, vyřiďte můj pozdrav svým kněžím, řeholníkům a řeholnicím i věřícím laikům. Buďte si jisti, že se modlím za vás i za ty, které vám svěřil Pán. Modlete se také za mě. Spolu s požehnáním korunek Palladia země české uděluji ze srdce vám a české církvi apoštolské požehnání,“ dodal.

Návštěva delegace české katolické církve ve Vatikánu má název Ad limina apostolorum (zkráceně Ad limina), neboli K prahům apoštolů, jako označení pouti k hrobům apoštolů Petra a Pavla. Tradice jejich uctění sahá do nejstarších dob křesťanství. Čeští a moravští biskupové vykonali poslední návštěvu Ad limina v listopadu 2005 a setkali se přitom s tehdejším papežem Benediktem XVI.

Palladium země českéPalladium, tedy záštita země české, prožívalo spolu s Čechy všechna dramata dějin. Podle legend jeho původ sahá až k příchodu Cyrila a Metoděje. „Vždy, když šlo do tuhého, tak se národ shromáždil ve Staré Boleslavi před Palladiem, kde se konaly modlitby za ochranu země,“ vypráví kanovník metropolitní kapituly Vladimír Kelnar.

Palladiu se klaněli králové i papežové. Šrámy vyprávějí i o loupežích a lynčování. Druhou světovou válku přečkalo v úkrytu a zmizelo i po nástupu komunismu. „Najednou jsem zjistil, že Panna Maria byla mukl. V 50. letech ji vyňali a odvezli na StB a pak do sejfu Národní banky,“ říká kardinál Dominik Duka. Tam palladium objevili až v 60. letech s chybnou cedulkou „kopie“. Dodnes není jasné, zda šlo o omyl režimu, nebo chytrý trik, jak ochránit originál před nepřízní doby.


Papež přijme k oficiálnímu setkání českou biskupskou delegaci v pátek. Biskupové ho budou informovat o činnosti církve i o majetkových záležitostech, tedy velmi pravděpodobně i o církevních restitucích v ČR. V pátek budou biskupové společně s dalšími českými poutníky sloužit mši v bazilice svatého Klimenta a připomenou si 1145. výročí smrti svatého Cyrila, jehož ostatky se tam uchovávají. V ostatní dny budou mše v hlavních římských chrámech.

Video Papež požehnal korunky k Palladiu
video

Papež požehnal korunky k Palladiu