Myslet středověk. Zemřel francouzský historik Jacques Le Goff

Paříž - Ve věku devadesáti let zemřel v Paříži významný francouzský historik Jacques Le Goff. Specializoval se na dějiny středověku, které pojímal v širokém kontextu. Svým dílem přispěl k hlubšímu pochopení základů evropské kultury. V letech 1947 a 1948 studoval také na Karlově univerzitě v Praze a má její čestný doktorát.

Zdroj: ČTK Autor: Thomová-Mauerová Judita

Jacques Le Goff (* 1924) patřil k historiografické škole Annales, která se stala ve čtyřicátých letech hlavním proudem francouzského dějepisectví. Kladla důraz na fenomény, které ovlivňují vývoj společnosti z dlouhodobého hlediska, nikoliv jenom na politiku, diplomacii a válku, jak bylo zvykem do té doby. Patřil k vůdčím představitelům tohoto přístupu, mnoho let stál v čele prestižní francouzské École des hautes études en sciences sociales.

Svým rozsáhlým dílem Le Goff výrazně přispěl k novému zhodnocení středověku a k hlubšímu pochopení základů evropské kultury. Kromě psaní dějin jako takových také promýšlel mechanismy konstruování individuální a kolektivní paměti. Je nositelem celé řady ocenění, mimo jiné čestného doktorátu pražské Univerzity Karlovy.

Le Goff se věnoval třeba fenoménům obraznosti nebo peněz. Většina jeho nejdůležitějších prací již vyšla v českých překladech: Paměť a dějiny, Kultura středověké Evropy, Středověká imaginace nebo Intelektuálové ve středověku. Z dalších děl je třeba připomenout monografii o postavě krále Ludvíka IX. Svatého nebo čtyřsvazkové náboženské dějiny Francie.