Odteď legálně: Keňanům povolili mnohoženství

Nairobi - Zákon legalizující mnohoženství dnes podepsal keňský prezident Uhuru Kenyatta. O změně legislativy upravující manželský svazek se v zemi diskutovalo několik let, podle nové normy bude moci každý muž uzavřít další sňatek bez nutnosti svolení stávající manželky.

Zákon postavil zvykové právo, které v některých kmenových kulturách umožňuje mnohonásobné manželství, na roveň civilnímu právu, které keňským mužům dosud polygamii zakazovalo. V tradičním chápání manželství však musela manželka s dalším sňatkem svého muže souhlasit.

Kontroverzní norma prošla parlamentem díky hlasům mužů, poslankyně na protest proti jejímu přijetí v březnu jednání demonstrativně opustily. Namítaly, že přijetí další ženy do domácnosti nutně ovlivní situaci celé rodiny - včetně finanční. Kromě žen proti přijetí zákona protestovali také představitelé křesťanských církví v zemi, kteří ho považují za podkopání křesťanských základů manželství a rodiny. „Zákon ženy ponižuje, protože nerespektuje princip rovných práv obou pohlaví v manželství,“ řekl arcibiskup Timothy Ndambuki.

O změně legislativy upravující manželský svazek se v zemi diskutovalo již několik let. V konečné podobě zákona se nakonec neobjevila pasáž o zákazu praxe, kdy musí ženich za nevěstu její rodině zaplatit, ani automatické uznání partnerů za manžele po šesti měsících soužití. Podařilo se naopak prosadit 18 let jako nejnižší možný věk pro uzavření sňatku. Zákon také specifikuje manželství jako svazek muže a ženy, výslovně však nezakazuje zvykový svazek neplodné ženy s mladší partnerkou.

Keňské příslušnice kmene Masajů
Zdroj: ČTK/AP
Autor: Riccardo Gangale