Letecký most posílil pouto mezi Berlíňany a Západem

Berlín - Berlínský vzdušný most znamenal téměř rok jediné spojení obyvatel západních zón města se světem za železnou oponou. 12. května 1949 přestal být potřeba. Sovětská blokáda západního Berlína po dohodě zástupců tří západních mocností a Sovětského svazu skončila. Držení leteckého zásobování i přes mnohé problémy s ním spojené bylo prvním vítězstvím Západu v již doutnající studené válce. „Následky byly pro Stalina katastrofální, americká pomoc jen posílila pouto mezi Západem a západoněmeckým obyvatelstvem,“ přiblížil historik Vít Smetana.

Berlínská krize mezi lety 1948–1949 byla prvním vážným projevem poválečných neshod mezi západními spojenci a Sovětským svazem. „Byla to skutečně vážná krize,“ potvrdil Smetana. Po skončení druhé světové války bylo Německo rozděleno do čtyř okupačních zón a stejný osud postihl i hlavní město nacházející se uprostřed sovětské zóny.

Letecký most byl prvním vítězstvím Západu ve studené válce

Odříznutím Berlína od západního zásobování 24. června 1948 vyvrcholily rozpory mezi Západem a SSSR v pohledu na budoucnost Německa. K nátlakovému řešení Stalin sáhl, když vyhlášením měnové reformy v západních zónách ztroskotal jeho sen o sjednoceném Německu bez okupačních sil pod sovětským vlivem. „Cesta do Berlína vedla přes Sověty ovládaná území a Sovětský svaz zatarasil přístupové cesty,“ popsal Smetana s tím, že záminkou pro blokádu sice byla měnová reforma v západních částech Berlína, jejím cílem ale bylo vytlačit západní mocnosti z Berlína.

Jestliže letecká převaha a atomové zbraně byly na straně západu, Sovětský svaz měl zase přesilu pozemních vojsk. „Západní mocnosti si byly vědomy, že konvenční převaha je na Stalinově straně, příliš neuvažovali o tom, že by se snažili prorazit cestu do Berlína silou. Na to by v tom sovětském moři neměli šanci,“ upozornil Smetana.

Udržení leteckého zásobování i přes mnohé problémy s ním spojené bylo prvním vítězstvím Západu v již doutnající studené válce. Sovětský svaz musel akceptovat rozdělení Berlína i celého Německa na dvě politické jednotky. 7. září 1949 vznikla Spolková republika Německo. Německá demokratická republika se na mapě světa objevila o měsíc později.

Video Blokáda Berlína: Letecký most posílil pouto mezi Berlíňany a Západem
video

Blokáda Berlína: Letecký most posílil pouto mezi Berlíňany a Západem