Den D: Na pět pláží se Spojenci vylodili s 24hodinovým zpožděním

Invaze v Normandii 6. června 1944 otevřela hlavní část západní fronty, vedla k pádu německého panování v Evropě a stala se jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Úvahy o otevření druhého evropského bojiště, které by vázalo část německých sil, se objevily už krátce poté, co Hitler v červnu 1941 napadl někdejšího sovětského spojence. Nakonec se termín posunul na rok 1943, kdy se Angličané a Američané vylodili na Apeninském poloostrově. Itálie s pásem hor, oddělujícím ji od zbytku Evropy, nemohla být ale hlavním bojištěm. Tato role měla připadnout Francii. Podívejte se na nejmodernější 3D simulace softwarových aplikací společnosti Dassault Systèmes. 

Video Den D - vizualizace: Podívejte se, jak se spojenci vylodili v Normandii
video

Den D - vizualizace: Podívejte se jak se spojenci vylodili v Normandii

Den D - vizualizace: Podívejte se jak se spojenci vylodili v Normandii

Den D - vizualizace: Jak fungovalo vyloďovací plavidlo

Den D - Vizualizace: Jak vypadal vojenský kluzák Waco CG-4A

Mizející dědictví spojenecké invaze opět ožívá

Před 70 lety se v Normandii vylodili spojenci

Osud snímků Roberta Capy

3D animace vylodění v Normandii budou součástí dnešní hlavní zpravodajské relace Události a speciálního vysílání Hyde Parku ČT24.

Němci čekali invazi prakticky kdekoli v okupované Evropě. Vzhledem k poloze vůči britským ostrovům se pravděpodobným cílem jevilo francouzské atlantické pobřeží, kde také vyrostlo silné opevnění, Atlantický val. Začátek plánování invaze do Francie, operace nazvané Overlord, se datuje do začátku ledna 1943, kdy se na ní shodli Churchill s Rooseveltem a nejvyššími vojenskými veliteli. 

Generál Eisenhower jako den D zvolil 5. červen, pro zhoršené počasí bylo ale vylodění na poslední chvíli o 24 hodin posunuto. V té době už část loďstva plula k Francii a musela se vrátit. Ani na 6. června předpověď neslibovala ideální počasí, další odložení invaze ale už nepřipadalo v úvahu. 

Fotogalerie: Jak probíhalo vylodění v Normandii

Samotná invaze v Normandii začala krátce po půlnoci, když seskočili výsadkáři s úkolem zabezpečit mosty a východy z pláží. V půl sedmé se pak začaly vyloďovat americké jednotky na plážích Utah a Omaha, které o hodinu později následovali Britové a Kanaďané na úsecích Gold, Juno a Sword. Nejtěžší boje se odehrály na Omaze, kde Američané útočili proti nejsilnější německé obraně a kde padlo nebo bylo vážně zraněno 3000 mužů ze 43 tisíc, kteří se zde v den D vylodili. Celkem ten den přistálo v Normandii přes 150 tisíc spojeneckých vojáků. 

Spojenci po vylodění rychle postupovali Francií (25. srpna 1944 byla osvobozena Paříž) a do konce války se Němci na západní frontě zmohli už jen na jednu nebezpečnou protiofenzívu, když v prosinci 1944 zaútočili v Ardenách. Ani tato překvapivá operace, která způsobila Spojencům značné ztráty, však nepomohla zvrátit výsledek války.