Stardust uspěl: Dovezl na Zemi první mezihvězdný prach

New York – Sedm částeček z mezihvězdného prostoru našli podle všeho vědci v kosmickém prachu, který v roce 2006 dopravila na Zemi americká sonda Stardust. Jde o vůbec první takové vzorky, u nichž lze stanovit původ mimo naši sluneční soustavu. Objev mezihvězdného prachu je oknem do několika miliard let vzdálené minulosti, kdy vznikala sluneční soustava. Sonda Stardust během sedmileté meziplanetární cesty urazila 4,8 miliardy km.

O objevu vědci píší v aktuálním čísle magazínu Science s tím, že zmíněný mezihvězdný prach pochází z několik milionů let staré supernovy. Americká NASA vyslala v roce 1999 sondu Stardust k proudu prachu, který za sebou nechala kometa Wild-2. Vzorky prachu z komety byly nabrány do jednoho z kolektorů, do druhého se pak zachytily částečky, které jsou podle astronomů zřejmě mezihvězdným prachem. Sonda náklad dopravila na Zemi v roce 2006, od té doby ho analyzovali vědci za internetové pomoci 30 000 dobrovolníků z řad odborné veřejnosti. Většina částeček, které jsou menší než tisícina milimetru, nebyla to, co vědci hledali. Nakonec našli sedm vzorků, jejichž původ byl stanoven v mezihvězdném prostoru.

Mezihvězdný prach se liší od toho, co dosud vědci očekávali. Každá ze sedmi částeček má nejen vlastní chemické složení, ale má i jiné rozměry. Astronomové tak vycházejí z toho, že každá má odlišný původ.

Mezihvězdný prach vzniká, když je plyn vyvržen z hvězd, kondenzuje a tvoří zrna. Tento prach pak přežívá v mezihvězdném prostoru, kde na něj působí kosmické záření a další procesy. Nese s sebou těžké atomy, jež se podílejí na tvorbě hvězd a planet. Naše sluneční soustava byla také vytvořena z těchto stavebních bloků.