Buďme vstřícnější k homosexuálům, vyzvali duchovní během synody

Řím - Vysoce postavení katoličtí duchovní vyzvali Vatikán, aby zaujal vstřícnější postoj vůči homosexuálům. V dokumentu, určeném pro zasedání biskupské synody, se píše o tom, že homosexuálové mají kvality a dary, které mohou křesťanské společnosti nabídnout. Pro některé konzervativní kruhy je ale tento postoj nepřijatelný a označily ho dokonce za zrádný.

Zpráva sice nijak nezpochybňuje obecně negativní postoj ke sňatkům homosexuálů, podle některých aktivistů jde ale přesto o průlomové vyjádření. Předběžná pondělní zpráva obsahuje mimo jiné pasáže o tom, že „i homosexuálové, stejně jako jiní lidé, mají nadání a kvality, které mohou křesťanské komunitě nabídnout“.

Více než 200 biskupů se zúčastní společného sjezdu od 5. října. Papež František ho svolal právě s cílem projednat kontroverzní témata – mimo postoje k homosexuálům třeba také potraty, antikoncepci nebo rozvody.

Na rozdíl od předchozích synod nemá ta pod Františkovým vedením předem stanovený scénář, což nabízí biskupům širší prostor pro dialog. Mezi 253 delegáty (z nichž právo hlasovat má 192) se objevuje široké spektrum názorů. Některí biskupové se přiklánějí k papežově vizi, další přicházejí s jiným řešením a další nehodlají na stávajících praktikách církve nic měnit.

Historik Jaroslav Šebek: „Tato synoda je sledována s mimořádným zájmem a někdy je srovnávána se zahájením druhého vatikánského koncilu.“