Práce na směny způsobuje předčasné stárnutí mozku

Londýn - Pracovat v „nelidských hodinách“ není jen nepříjemné, ale má to i zdravotní následky. Dochází totiž k poškození paměti a myšlení, tvrdí britští a francouzští vědci, kteří výsledky své studie zveřejnili v časopisu Occupational and Environmental Medicine. Pokud člověk pracuje na směny více než 10 let, jeho mozek je oproti jiným stejně starým lidem starší zhruba o 6,5 roku. Trvá přitom pět let, než se vrátí do normálu. Řada lidí má také ve stáří větší problémy se spánkem.

Vnitřní hodiny u člověka fungují tak, abychom byli aktivní ve dne a v noci spali. Někteří lidé ale musejí do práce v pozdních hodinách, vyloženě přes noc, nebo naopak příliš brzy ráno. Pak mohou nastat problémy – třeba žaludeční vředy, kardiovaskulární choroby a některé z typů rakovin. 

Vědci na obou stranách Lamanšského kanálu deset let zkoumali, jaký dopad má směnný provoz na kognitivní schopnosti zaměstnanců. A výsledky jsou alarmující: negativní dopady u člověka přetrvávají nejméně pět let po ukončení podobné práce. Míra a povaha dopadů se ale u jednotlivců velmi liší, poznamenal odborník z ústavu CNRS v Toulouse Jean-Claude Marquiém, který výzkum koordinoval.

Negativní dopady zkoumali vědci už dřív

Odborníci Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 2007 označili noční směny v pravidelné kombinaci s denními službami za pravděpodobný spouštěč rakovin, protože narušují biologický rytmus člověka. Švédská studie z roku 2011 pak varovala, že noční práce zdvojnásobuje riziko, že mladého zaměstnance postihne roztroušená skleróza. V roce 2012 zase francouzští vědci došli k závěru, že u žen pracujících v noci je riziko vzniku rakoviny prsu asi o 30 procent vyšší než u ostatních žen.

Spoluautor nového výzkumu pro BBC 

„Již připouštíme, že směnný provoz není nejspíš dobrý pro naše fyzické zdraví, ale nyní se ukazuje, že je tím postižena i funkce mozku. Myslím, že toto poznání překvapí mnoho lidí.“ 


Autoři nejnovějšího francouzsko-britského výzkumu doporučují k omezení negativních dopadů směnného provozu například to, aby zaměstnanci byli pod pečlivým lékařským dohledem a zaměstnavatel se snažil jejich práci lépe organizovat, především co nejméně narušovat jejich hlavní fáze spánku.