Prezidenti Slovenska a Maďarska zakopávají staré spory

Bratislava – Zájem o prohlubování spolupráce deklarovali slovenský prezident Andrej Kiska a jeho maďarský protějšek János Áder. Snahu o hlubší spolupráci deklarovali navzdory dlouhodobě komplikovaným vztahům kvůli sporu o dvojí občanství a postavení menšin. Konfliktní témata nechaly hlavy států za dveřmi jednací místnosti.

„Setkali jsme se hlavně kvůli tomu, abychom potvrdili, že obě země mají zájem o pozitivní signály a o pozitivní spolupráci v oblasti společných projektů. Je důležité, abychom tento signál vyslali i občanům obou zemí. My, prezidenti, si přejeme, aby vztahy mezi občany byly na výtečné úrovni,“ prohlásil Kiska.

Vztahy obou zemí se vyhrotily zejména v letech 2006 až 2010 za první vlády nynějšího slovenského premiéra Roberta Fica. Přispěla k tomu také diplomatická roztržka, kdy Slovensko v roce 2009 odepřelo tehdejšímu maďarskému prezidentovi László Sólyomovi vstup na své území.

Maďarsko se Slovenskem se dostaly do sporu také kvůli dvojímu občanství. Stalo se tak poté, co Maďarsko zmírnilo podmínky pro udělení občanství svým zahraničním krajanům, jichž jsou na Slovensku statisíce. Bratislava na to reagovala opatřením, kterým prakticky vyloučila možnost dvojího občanství. Učinila tak v obavě, že by příslušníci početné maďarské menšiny na Slovensku hromadně usilovali o získání občanství sousední země.

O menšinách prezidenti nemluvili

Kiska na tiskové konferenci řekl, že na schůzce s Áderem prezidenti nehovořili o otázce postavení menšin nebo o používání jejich jazyků. „Občané maďarské národností mají (na Slovensku) vytvořené všechny podmínky k tomu, aby mohli vychovávat své děti v mateřském jazyce, aby mohly zachovávat své tradice,“ doplnil Kiska.

Andrej Kiska a János Áder při vzájemném setkání v Bratislavě
Zdroj: ČTK
Autor: Jan Koller

Áder reagoval, že používaní mateřské řeči a zachování národní identity příslušníků menšin je právem, které by státy měly zajistit. Vyhnul se odpovědi na novinářský dotaz ohledně případného udělení autonomie pro maďarskou menšinu, která bydlí zejména na jihu Slovenska u hranic s Maďarskem.

Kiska i Áder si před novináři pochvalovali stávající úroveň hospodářských vztahů a připomněli spolupráci v energetické oblasti. Na začátku příštího roku by mělo být do komerčního provozu uvedeno nové plynovodní propojení mezi oběma zeměmi a také se očekává navýšení přepravní kapacity ropovodu spojujícího Slovensko a Maďarsko.

  • Na pětimilionovém Slovensku se k maďarské národnosti hlásí 8,5 procenta obyvatel. Právě zástupci maďarské menšiny v zemi v minulosti opakovaně navrhovali menšinovou kulturní a školskou autonomii nebo změny v samosprávném členění státu. Podobné iniciativy slovenští politici opakovaně odmítali.