Soud EU: Někteří obézní lidé jsou v podstatě postižení

Lucemburk - Obezita se dá klasifikovat jako zdravotní postižení a nesmí se kvůli ní diskriminovat, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. Ten projednával případ muže z Dánska, který přišel o místo v mateřské škole poté, co prý nedokázal kvůli tloušťce zavazovat dětem tkaničky. Zaměstnavatelé v celé Unii teď musejí počítat s dodatečnými výdaji na úpravu pracoviště, pokud si to vyžádá právě obezita zaměstnanců.

Dán Karsten Kaltoft pracoval patnáct let pro obec Billund jako pečovatel o děti. V listopadu 2010 bylo propuštěn. Kaltoft tvrdí, že to bylo kvůli jeho obezitě - v té době vážil 160 kilogramů. O jeho váze se mluvilo na oficiálním jednání u příležitosti jeho propuštění. Úřad ale popírá, že by právě tato skutečnost byla důvodem jeho vyhazovu. 

Kaltoft přitom BBC tvrdil, že není pravda, že by se nedokázal sehnout a zavázat dětem tkaničky. „Můžu sedět na zemi a hrát si s nimi. Nemám s takovými věcmi problém,“ konstatoval. „Nepovažuji se za postiženého. Není v pořádku vyhodit člověka z práce za to, že je při těle, pokud dokáže odvádět svou práci, jak má,“ prohlásil.

Dánská justice se obrátila na soud EU, aby rozhodl, zda obezita může být zdravotním postižením. Unijní soud nyní uvedl, že se obezita může pokládat za zdravotní neschopnost, když pracovníkovi brání plnému a účinnému zapojení do profesionálního života na stejné úrovni jako ostatní pracující. Jestli tomu tak bylo i v případě stěžujícího si Dána, soud podle očekávání nerozhodl.  

Z verdiktu ovšem vyplývá, že se na obezitu může vztahovat unijní směrnice o rovném zacházení v zaměstnání. Ta zakazuje diskriminaci na základě náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Jakoukoli diskriminaci kvůli zdravotnímu postižení zakazují i jiné evropské úmluvy, připomněl generální advokát unijního soudu Niilo Jääskinen.

Češi přibývají na váze

Nadváhou trpí minimálně 57 procent tuzemského obyvatelstva, což Česko staví na čtvrtou příčku v Evropě za Británii, Maltu a Maďarsko. Coby civilizační neduh obezita šestkrát zvyšuje riziko vysokého tlaku a sedmkrát riziko cukrovky. Ke zlepšení zdraví a kondice Čechů má pomoci Národní strategie zdraví, kterou v červenci představil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.