Švýc. dem. k tématu Průmysl a obchod

Průmysl a obchod je motorem prosperity a blahobytu občanů ČR. Státní regulace průmyslu a obchodu musí být minimální a měla by podporovat zdravou konkurenci.

Hnutí Švýcarská demokracie požaduje: Upřednostňovat národní zájem a budovat nezávislost státu ve strategických oblastech. Rozvoj ČR jako prestižního místa pro výzkum a inovace. Transformaci současného subdodavatelského systému hospodářství na práci s vysokou přidanou hodnotou s vlastními koncovými výrobky prodejnými do celého světa a vyráběnými v sériové výrobě. Zařazení ČR mezi země tisíců domácích podnikatelů s potřebou kvalifikované pracovní síly, nabídkou kvalifikovaných pracovních míst a vysokou průměrnou mzdou. Optimální podmínky pro malé, střední a velké podniky. Flexibilní a moderní pracovní trh v ČR, zpružnění pracovní doby a posílení nezávislosti účastníků pracovního trhu. Větší svobodu a méně zákonů, pravidel a předpisů pro zabezpečení stávajících a vytvoření nových pracovních míst. Zrušení agenturního zaměstnávání. Ochranu duševního vlastnictví.

Co nám to přinese: Nezávislost, konkurenceschopnost, možnost volby, svobodu, prosperitu. Jistotu bezpečného zaměstnání pro občany. Více peněz na inovace. Méně byrokracie a papírování. Lepší tržní postavení a více zákazníků.