Švýc. dem. k tématu Obrana a bezpečnost

Země, která nekontrolovaně otevírá své hranice a nemá povoleno provádět hraniční kontroly, trestuhodně zanedbává svou svrchovanost a ohrožuje svou bezpečnost.

Hnutí Švýcarská demokracie bude prosazovat: Vyhlášení vojenské neutrality, vystoupení z NATO, ukončení zahraničních vojenských operací. Vytvoření armády domobraneckého typu s brannou povinností pro muže. Ochranu hranice „Schengenského prostoru“ a zabránění vstupu nelegálních přistěhovalců. Ochranu obětí oproti ochraně pachatelů trestné činnosti, bezpečnost obyvatelstva jako prioritu a zavést důsledná opatření proti násilné trestné činnosti. U mladistvých delikventů rychlé potrestání jejich trestné činnosti a zpřísnění rozsudků. Odmítání přijímání uprchlíků s neslučitelnou kulturou vůči té naší. Uzavírání smluv umožňujících deportovat v maximální míře cizince páchající v naší zemi zločiny nebo zneužívající sociální systém. Otevřenou statistiku kriminality a vězňů s uvedením národnosti pachatelů a podílu cizinců na trestné činnosti.

Co nám to přinese: Bezpečnost, stabilitu, prosperitu. Dospívající budou konfrontováni s menším počtem šikany. Bude zabezpečena obrana naší vlasti. Naši synové nebudou bojovat v cizích válečných konfliktech. Zamezení masové imigraci pod záminkou pomoci uprchlíkům.