SPOLU k tématu Zemědělství a životní prostředí

Ochráníme životní prostředí i stabilní energetiku, voda a půda jsou prioritou, zemědělství prosperující a šetrné ke krajině.

Ochrany půdy docílíme zejména motivací ke zmenšování půdních bloků. Přesunem 25 % zemědělské půdy do roku 2030 do ekologického režimu. 10 % zemědělské půdy pak bude chránit opylovače a biodiverzitu. Podpoříme také větší využívání organických hnojiv a zlepšíme recyklaci vytříděných plastů a skla.
Dále posílíme vliv vlastníků na stav držené půdy, ukončíme podporu biopaliv 1. generace a vyhlásíme dva nové národní parky. Zároveň prosadíme přísnější postih pro viníky ekologických havárií. Ochranu vody zakotvíme v Ústavě ČR a ochráníme ji před znečištěním z průmyslu, skládek i zemědělství. V rámci energetiky prosadíme efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách a nová fotovoltaická zařízení na sto tisících střech do roku 2025, podpoříme také elektromobilitu. Limity těžby uhlí jsou pro nás neprolomitelné!
Platba za ekologické činnosti bude jednoduchá a rychlá. Prioritou ve státních lesích pak bude ekologická funkce, přičemž zisk dáme na obnovu lesních ekosystémů a ochranu vody. Podpoříme také rodinné farmy a malé, střední a začínající zemědělce. Zasadíme se též o finanční podporu venkovské kultury. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.