SPOLU k tématu Kultura

Rovnoměrná dostupnost kulturních služeb, nezávislost a udržitelné financování veřejnoprávních médií.

Posílíme kulturu v regionech. Podpoříme budování a rekonstrukce divadel či koncertních sálů. Prioritou pak bude rozvoj muzeí a galerií, které pečují o hmotné kulturní dědictví a připomínají dějiny a oběti totalitních režimů 20. století. Budeme též všestranně podporovat živou kulturu, podnikání v kultuře a vývoj audiovize a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj.
Připravíme nový památkový zákon, který bude reflektovat jak udržitelnost památkové péče, tak oprávněné zájmy vlastníků. Dále budeme prosazovat sjednocení kulturních statků a služeb v nejnižší sazbě DPH. V oblasti školství propojíme nabídku vzdělávání v oblasti kultury se školními programy. Obecně pak budeme hledat cesty ke zvýšení čtenářské gramotnosti. Knihovnám pomůžeme v posílení jejich role přirozených kulturních, vzdělávacích a komunitních center, včetně požadavků digitální éry.
Zajistíme také podporu autorskému právu, nepřipustíme jakékoliv zmenšení ochrany autorství. Za nejzákladnější podmínku nezávislosti pak považujeme udržitelnost financování veřejnoprávních médií. Do volby Rady ČT, ČRo a ČTK zapojíme Senát a zajistíme jejich transparentní hospodaření. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.