KSČM k tématu Obrana a bezpečnost

KSČM je pro vystoupení z NATO (referendem), proti vojenským operacím vůči jiným zemím, vyjma humanitárních misí OSN. Odmítáme nelegální ekonomickou migraci.

Agresivní vojenské operace NATO neslouží zájmům České republiky. Proto požadujeme zastavení misí Armády ČR s výjimkou těch, které jsou součástí humanitárních misí OSN. Armáda musí přednostně sloužit obraně bezpečnosti občanů ČR. Odmítáme účelové politické provokace, které ve skutečnosti slouží hlavně mocenským a ekonomickým zájmům NATO a EU. Vystoupení ČR z NATO a požadavek zrušení tohoto paktu je dlouhodobým cílem zájmů velmocí. Jsme pro obnovení vysoké úrovně všestranných vztahů i s Ruskem a Čínou. Podporujeme referendum především v otázkách vystoupení KSČM. Místo podpory agresivních vojenských bloků prosazujeme modernější, kolektivní celoevropskou organizaci bezpečnosti (na bázi OBSE). Odmítáme nelegální ekonomickou migraci. O rozvoji naší země musí přednostně rozhodovat sami občané – ne diktát EU či USA. Podporujeme dostatečné finanční zajištění činnosti všech bezpečnostních složek (IZS), včetně dobrovolných hasičů. Podporujeme obnovu výuky civilní ochrany na školách, aby lidé byli připraveni poskytnout v nezbytném případě pomoc ostatním např. při živelních pohromách aj.