NE Urza k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

EU je další špatně kontrolované centrum moci; členství ČR v ní znamená, že na nás nedopadají jen (špatné) zákony z Prahy, ale také (špatné) zákony z Bruselu.

Je pravdou, že z EU zatím ještě pořád přichází do ČR více peněz, než kolik odchází z ČR do EU. Jsme tedy „čistými příjemci“; to však neznamená, že je to pro nás výhodné.
Do EU totiž posíláme peníze bez jakéhokoliv určení; zatímco z EU přicházejí peníze určené pouze na konkrétní projekty – což neznamená, že by čeští občané tyto projekty preferovali před možností utratit vlastní peníze po svém. Když si potřebuji koupit něco za deset tisíc korun, nepomůže mi, když mi je stát vezme a pošle do EU, která mi pořídí za dvacet tisíc korun něco, co nepotřebuji. Mám pak něco za dvacet tisíc, co nechci; chybí mi něco za deset tisíc, co potřebuji – k čemu mi pak je být čistým příjemcem?
Původní myšlenka EU – tedy volný obchod – byla jistě skvělá; odstraňování cel a obchodních překážek je rozhodně velice záslužné. Současná EU s ní má společného jen pramálo; jedná se o socialistický přeregulovaný projekt utlačující všechny své členy nesmyslnou byrokracií.
Když už bylo v referendu rozhodnuto o vstupu do EU, dávalo by podle stejné logiky smysl jednou za čas opakovat referendum o vystoupení; už proto, že EU, do které jsme vstupovali, byla úplně jiným spolkem než ta současná – a neustále se mění.