NE Urza k tématu Obrana a bezpečnost

Politikům se snadno rozhoduje o nasazení armády, když nemusejí nést žádné náklady ani zodpovědnost. Armáda by neměla být financována ze státního rozpočtu.

Lidé by neměli být nuceni financovat armádu, pokud s tím sami nesouhlasí a nechtějí tak činit dobrovolně.
Teoreticky by mělo být hlavním posláním armády chránit nás před invazemi nepřátelských vojsk; v praxi k tomuto účelu za uplynulých více než sto let nikdy použita nebyla – naopak jí pokaždé politici přikázali přenechat okupantům výzbroj a techniku, čímž byla armáda donucena pomáhat nepříteli.
Taková rozhodnutí byla pochopitelně důsledkem toho, že by se ČR útoku žádné mocnosti stejně neměla šanci ubránit; a to samozřejmě platí dodnes. Stejně tak nemá potenciál stát se rozhodující silou v obranném konfliktu, kterého by se případně účastnila po boku spojenců.
Jediné vojenské využití česká armáda momentálně nachází v zahraničních misích; tam však nikdy neodvracela žádné konkrétní útoky, které by měly hrozit této zemi.
Dává-li tato činnost někomu smysl, nechť ji i financuje. Kdo však s takovým využitím vojsk nesouhlasí, neměl by být nucen je platit. Armáda by neměla být financována ze státního rozpočtu; tedy mimo jiné z daní lidí, kteří nesouhlasí s jejím využitím či samotnou existencí.