KČ k tématu Státní finance

Krátkodobě je nutno zmrazit výdaje a nalézt úspory. Podpoříme příchod kapitálu a změníme správu daní, aby plátci mohli sledovat, co se s jejich daněmi děje.

Aktuální nastavení státního rozpočtu (s přispěním vlády i části opozice) neumožňuje udržet financování současné úrovně sociálního státu, aniž bychom riskovali ztrátu kredibility na finančních trzích a z ní vycházející růst nákladů na obsluhu státního dluhu.
Kromě zmrazení státních výdajů a rychlé analýzy možnosti úspor bude nutné zapojit mezinárodní kapitál, který dnes odchází, protože nemá perspektivu pro další investování. Pokud stát zvýhodní investice do sociálních, zdravotních a dalších služeb, bude možné výpadek s pomocí soukromého kapitálu překlenout a zajistit též multiplikační efekty.
Daňový systém musí být dlouhodobě stabilní, srozumitelný a předvídatelný, včetně sazeb daní.
Výhledově chceme napravit stav, kdy výběr daní je zcela oddělen od výdajů. Výdaje obcí budou hrazeny z daní z nemovitostí i z daní z příjmů, které budou vybírat obce samy, část si ponechají a část odvedou do rozpočtu země. Hlavní přínos bude omezení anonymity veřejných peněz – obce nebudou rozhodovat o penězích odněkud shůry, ale o penězích vybraných od sousedů. V obci tak každý bude moci sledovat, jak je s jeho penězi nakládáno. Tento zásadní kontrolní prvek povede k podstatnému zefektivnění výdajů.