KČ k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Operační programy financované z EU jsou příležitostí, kterou je potřeba nepromarnit. Programy musí být srozumitelné a podstatně méně byrokraticky nepřehledné.

Podpora ze strukturálních fondů EU je pro českou ekonomiku, krajinu i společnost obrovskou příležitostí, která není využita optimálně. Ve všech dosavadních obdobích byly operační programy roztříštěné, neměly jednotná pravidla, pokyny se měnily i v průběhu financování, velmi nepřátelské byly i aplikace pro podávání a administraci žádostí.
Pravidla pro využívání strukturálních fondů trpí tradičním neduhem – zdejší úředníci si dalece nad rámec požadavků EU vymýšlejí další požadavky, které musí žadatel splnit. Na druhou stranu jsou operační programy nastaveny tak, že z nich lze financovat i projekty zcela zbytné, a to nemluvě o financování projektů, které ani neodpovídají požadavkům (Čapí hnízdo je nejznámější, nikoli ale jediný případ). Přitom programy řízené přímo z EU jsou řádově méně byrokraticky náročné a většina požadavků je logická a srozumitelná.
V počínajícím novém programovém období 2021–2028 budeme usilovat o to, aby operační programy byly srozumitelné, nevyžadovaly větší byrokratickou zátěž, než stanoví požadavky EU, aby výzvy k podávání projektů i příručky pro žadatele byly zveřejňovány s dostatečným předstihem a aby příslušný software klienta žádostí přátelsky provedl.