PRAMENY k tématu Kultura

Odumírá v nás vztah k vlastní kultuře a tím i identitě nás samých. Přejímáním globálního mixu kultury ochuzujeme sebe i svět o naši jedinečnou kulturu a umění.

Potřebujeme spontánní oživení kultury podobně, jako tomu bylo v 60. letech 20. století. Podporujeme kulturu, která je vyjádřením lidské tvořivosti pro inspiraci a duchovní rozměr člověka. Kultura je zrcadlem doby a nedílnou součástí základních lidských potřeb. Potřebujeme svobodu, neohraničenost ducha, právo uplatňovat rozličné talenty bez manipulací. Rodina a škola mají největší podíl na vkladu do každého člověka. Prosazujeme: uchovávání hmotného i nehmotného kulturního dědictví, kořenů národa, našeho sebevědomí a duchovnosti; podporu umění jako hybné síly člověka; bránění destruktivním trendům v masové zábavě a reklamách; tradiční kulturu českého národa vč. jazyka, hudební díla; vydávání knih velikánů naší kultury, například J. A. Komenského, J. Husa, Karla IV., a jejich dostupnost ve školách a knihovnách. Je třeba zprůhlednit podmínky hospodaření a zachování alespoň částečného fungování trhu pro galerie, muzea a divadla, změnit zákon o památkové péči s náležitou úctou k dědictví, zajistit debatu mezi odborníky a širokou veřejností v otázkách zásahů do Národního památkového fondu, skutečnou apolitičnost a objektivitu veřejnoprávních médií a nové nastavení pravidel pro OSA.